Шри Рупа Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Онази, която бе позната във Вриндаван като Рупа Манджари, сега се появи като Рупа Госвами. (Гаура-ганоддеша-дипика) Лалита е най-главната сред сакхите, формиращи антуража на Радхарани, а Рупа Манджари е най-главната сред групата на Лалита. По тази причина той бил главният сред Шестимата Госвами в Гаура Лила. Родословното дърво …

Повече

Шрила Санатан Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Рати Манджари, която преди бе много скъпа на Рупа Манджари и бе също така известна сред някои мъдреци като Лабанга Манджари, стана почитаемият Санатан, който не се различава от самия Гаура. Бисерът сред светците Санатан Кумар също се въплъти в него, за да изпълни определена мисия. („Гаура-ганоддеша-дипика“) Животът …

Повече

Шри Рагхунатх Бхатта Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж В Кришна лила, Рагхунатх Бхатта който живееше в колиба край Радха Кунд, бе Рага Манджари. (Гаура-ганоддеша-дипика 185) Служейки на Бога в Бенарес През 1503 г. Рагхунатх Бхаттачарйа се появил на този свят като син на Тапан Мишра – скъп преданоотдаден на Шри Чайтанйа Махапрабху, произхождащ от село Рампур …

Повече

Шрила Гопал Бхатта Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Онази, която преди бе Ананга Манджари, се появи, за да обогати забавленията на Махапрабху, като Шрила Гопал Бхатта Госвами. Някои казват, че Гопал Бхатта всъщност е Гуна Манджари. (Гаура-ганоддеша-дипика 184) Шрила Гопал Бхатта Госвами се появил в 1500 г (макар според някои автори рождената му година да е …

Повече

Шрила Рагхунатх Дас Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Три различни имена се приписват на Рагхунатх Дас от предишната му идентичност на манджари в Кришна лила: някои казват, че той бил Раса Манджари, други че бил Рати Манджари, а според трепи – Бханумати. (Гаура-ганоддеша-дипика 186) Детството на Рагхунатх Рагхунатх Дас се родил около 1494г. в град Саптаграм …

Повече

Шрила Джива Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Според „Гаура-ганоддеша-дипика” (195) в своята предишна идентичност във Враджа Шрила Джива Госвами бил Виласа Манджари. В стих 203 от същата книга се казва, че той бил син на Валлабха и учен от изключителен характер. Според „Гаудия Вайшнава Абхидхана” Джива живял на този свят от 1511 до 1596г. , …

Повече