Прабхупада за Шридхара Махарадж: „Жадувах да общувам с него.“

С голяма радост слушаме Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Парамаханса Паривраджак Ачария Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. И по възраст и по опит той е по-старши от мен. Имах щастието да спечеля неговото приятелство отдавна, може би през 1930 г. По онова време той още не бе приел санняс, но беше вече напуснал дома си, за да …

Повече

Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Негова Божествена Милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада бе расика-ачаря, много вещ в сладостта на чистата преданост, проповядвана от Шри Чайтаня Махапрабху. Способността му да слуша и възпява с наслада Божието трансцедентално име, форма, качества и забавления е наистина необичайна. В „Шримад Бхагаватам” се казва: „Дори сред хиляди …

Повече