Бхактивинод Тхакур за позицията на Ваишнавизма

От Шрила Бхактивинод Тхакур Основоположник на Движението за Кришна Съзнание от XIX век   Предпочитаме да четем книги, които никога преди не сме чели. Неспокойни сме, докато съберем съдържащата се в тях информация и с тази придобивка любопитството ни се изчерпва. Този маниер на изучаване е често срещан при мнозина читатели, които са велики люде …

Повече

Шрила Сатчитананда Бхактивинод Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Поднасям поклоните си пред теб, о Бхактивинод! Ти си формата на вечността, познанието и щастието, въплъщение на енергията на Гаура и най-добрият сред последователите на Рупа Госвами. Духовната идентичност на Бхактивинод Трансцеденталната идентичност на Шрила Бхактивинод Тхакур се разкрива пред членовете на духовното му семейство. Той е най-добрият …

Повече