Тиртха Махарадж за Петър Дънов: Подобаваща възхвала

От Бхакти Камала Тиртха Махарадж От нереалното води ме към Реалността, От тъмнината води ме към Светлината, От смъртта води ме към Безсмъртието! (Брихадараняка Упанишад 1.3.28)   Официални думи не са подходящи, за да възхвалим Учителя, затова нека споделя няколко лични размишления като смирено предлагане. 150 години са дълъг период, сравнени с един човешки живот, но …

Повече

Нитянанда ще ни каже, че Махапрабху е тук

из Лекция на Бхакти Камала Тиртха Махараджа О7.02.2009, Загреб   Божествена експлозия Обикновено в деня на появяването се разказва за раждането, за историите от детството, за това и онова… Защото така е много лесно. Но съвсем наскоро обсъждахме с бхактите от Словения срещата между Махапрабху и Нитянанда Прабху. Защото тяхната среща била точно като експлозия …

Повече