Нитянанда ще ни каже, че Махапрабху е тук

из Лекция на Бхакти Камала Тиртха Махараджа О7.02.2009, Загреб   Божествена експлозия Обикновено в деня на появяването се разказва за раждането, за историите от детството, за това и онова… Защото така е много лесно. Но съвсем наскоро обсъждахме с бхактите от Словения срещата между Махапрабху и Нитянанда Прабху. Защото тяхната среща била точно като експлозия …

Повече

За Екадаши

(от Шрила Шридхара Махарадж) Екадаши се счита за най-любимия ден на Кришна, в който преданите се въздържат от материални дейности. Екадаши е апракрита. Апракрита значи като пракрита, но не светско, а свръхземно. Предупредени сме, че Екадаши не е нещо земно, макар да изглежда така. Понеже се намира под влияние на луната.

Озарения: Връзката с Бога

(Статия за сп. „Усури“ от Кришнаприя Деви Даси)   Из „Малка книжка с мъдрости“ от Бхакти Камала Тиртха Махарадж   Ако можеш да видиш божествената подредба зад всичко – виждаш същината.