Шридхара Махарадж за спускането на Святото Име

От Ачютананда Махарадж Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж седна на покрива на своята скромна обител в Навадвип. Много възрастният сега Садху беше погълнат от своите мисли и аз се чувствах притеснен в желанието си да не го обезпокоя като го заговоря. Усещайки това, той ми направи знак да седна пред него. Със свито сърце аз се …

Повече

Бхактивинод Тхакур за позицията на Ваишнавизма

От Шрила Бхактивинод Тхакур Основоположник на Движението за Кришна Съзнание от XIX век   Предпочитаме да четем книги, които никога преди не сме чели. Неспокойни сме, докато съберем съдържащата се в тях информация и с тази придобивка любопитството ни се изчерпва. Този маниер на изучаване е често срещан при мнозина читатели, които са велики люде …

Повече

Прабхупада за Шридхара Махарадж: „Жадувах да общувам с него.“

С голяма радост слушаме Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Парамаханса Паривраджак Ачария Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. И по възраст и по опит той е по-старши от мен. Имах щастието да спечеля неговото приятелство отдавна, може би през 1930 г. По онова време той още не бе приел санняс, но беше вече напуснал дома си, за да …

Повече

Желанията на езика, стомаха и гениталиите

от Шрила Шридхара Махарадж  Подтикът на езика Джихва-вегам значи устременост към онова, което е много вкусно. Аз съм слуга, роб на желанието да вкусвам. Джихва-вегам е привличането ни към един определен вкус. Човек може да харесва люто, горчиво, сладко или солено. Това е джихва-вегам. Езикът винаги иска да вкусва такива неща. Щом ми е вкусно, дори …

Повече

Импулсът на гнева, хвърлен в служене

от Шрила Шридхара Махарадж  След това е кродха-вегам. Кродха означава гняв. Дойде ли гневът, той сътворява бедствия и последиците са неизбежни. Трябва да се опитваме да възпираме тази устременост на ума към гнева. И не само да се опитваме, но каквото и да имаме, нека се стремим да го приложим в служба на Кришна. яд кароши …

Повече

Киртана – Овладяване поривите на речта и ума

от Шрила Шридхара Махарадж Вачо-вегам означава подтикът да говорим. Човек е свикнал да бъбри толкова много. Склонността да се приказва винаги съществува, независимо дали е добре или не. Нямаме време да различим – все бъбрим ли бъбрим. Мога да приказвам какво ли не, а сетне да се кая: „Защо казах това? Не биваше да говоря …

Повече

Тиртха Махарадж за Петър Дънов: Подобаваща възхвала

От Бхакти Камала Тиртха Махарадж От нереалното води ме към Реалността, От тъмнината води ме към Светлината, От смъртта води ме към Безсмъртието! (Брихадараняка Упанишад 1.3.28)   Официални думи не са подходящи, за да възхвалим Учителя, затова нека споделя няколко лични размишления като смирено предлагане. 150 години са дълъг период, сравнени с един човешки живот, но …

Повече