Шрила Гададхар Пандит Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Въплъщението на любовта, онази, която преди бе Кралицата на Вриндавана, Радха, сега е възлюбеният на Гаура, Шрила Гададхар Пандит. Самият Сварупа Дамодара потвърждава, че Гададхар е Богинята на Щастието във Враджа, любимата на Шямасундара във Вриндаван. Сега, Тя се е превърна в Богинята на Щастието и Любовта за …

Повече

Шри Мурари Гупта

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Мурари Гупта бил Хануман в лилата на Рамачандра. (Гаура-ганоддеша-дипика 91) Думата „гупта” означава „скрит”, така че името Мурари Гупта показва, че Мурари (Шри Чайтанйа Дева) тайно и постоянно обитава неговото сърце. (Чайтанйа Бхагават 2.10.31) Мурари Гупра се родил в семейство на Айурведически лекари в областта Шилхет. Имената на …

Повече

Шри Васудева Датта Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Във Враджа имаше двама певци на име Мадхукантха и Мадхуврата. Те се появиха в Чайтанйа Лила като Мукунда и Васудева Датта, които бяха певците в обществото на Чайтанйа Махапрабху. (Гаура-ганоддеша-дипика 140) Шри Васудева Датта се родил в село Чанхара в областта Читтагонг на съвременен Бангладеш. Приятелят на Махапрабху, …

Повече

Чандрашекхар Ачарйа

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Мъдрите знаят, че Чандрашекхар Ачарйа е въплъщение на лунния бог, а Уддхава Дас е също частична инкарнация на луната. (Чаура-ганоддеша-дипика 112) Шрила Бхактивинода Тхакур пише в своята „Амрита-праваха-бхашйа”, че според някои източници Ачарйаратна (Чандрашекхар) бил чичо на Махапрабху, т.е. мъж на сестрата на майка му. В „Гаудийа Вайшнава …

Повече

Шри Пундарика Видйанидхи

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Онзи, който по-рано бе познат като Вришабхану, сега е известен под името Пундарика Видйанидхи. Когато Махапрабху бил в собственото Си настроение на Кришна и чувствал болка от раздялата с Радха, той го наричал „татко”. Видйанидхи носел много щастие на Гаурачандра, който обичал да го нарича Преманидхи или „съкровищницата …

Повече

Шри Шукламбар Брахмачари

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шукламбар Брахмачари бил преди една от съпругите на бранините-жреци във Враджа. Махапрабху си просел храна от него и я изяждал. А някои хора казват, че той бил един от самите брамини-жреци. (Гаура-ганоддеша-дипика 191) Бедният просяк Шукламбар Брахмачари бил жител на Навадвип, разиграващ забавлението да бъде беден брамин-просяк. Той …

Повече

Шридхар Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Един от дванайсетте гопали в Кришна лила се наричаше Кусумасава. Той се появи в Гаура лила като Шридхар Пандит, комуто бе дадено прозвището кхола-беча, продавачът на дървесна кора. (Гаура-ганоддеша-дипика 133) Шридхар Пандит живеел в Навадвип, на северния край близо до самадхито на Чханд Кази на място, известно в …

Повече

Шри Ишан Тхакур и Шри Вамшиваданананда Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Ишан Тхакур бил семейният слуга в дома на Джаганнатх Мишра. Само един вечен придружител на Върховния Бог би могъл да има добрата съдба да Му отдава лично служене в собствения Му дом. Богът приема служенето на най-поверителните си спътници. Когато Махапрабху се родил, Ишан имал възможността да го …

Повече

Шрила Рагхунандан Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Четвъртият член на чатур-виуха, Прадиумна, взима участие в Радха-Мадхава лила във Враджа като близък приятел на Кришна (прия-нарма-сакха). Сега той се появи като Радхунандан, чието тяло не се различава от това на Шри Чайтаня. (Гаура-ганоддеша-дипика 70) Бащата и чичото на Рагхунандан, Мукунда Дас и Нарахари Саркар Рагхунандан се …

Повече