Бхактисиддханта Сарасвати

Бхактисиддханта Сарасвати е изключително влиятелен проповедник на Гаудия Ваишнавизма из цяла Индия от края на 19ти и началото на 20ти век. Роден е под името Бимала Прасад Дутта в поклонническия град Джаганнатха Пури, Ориса, Индия. Баща му е ваишнавският учен Шри Кедарнатха Дутта (известен също като Бхактивинода Тхакура), който пръв представя учението на Чайтаня пред …

Повече

Шри Джаядева Госвами

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шрила Джаядева Госвами се появява в единадесети или дванадесети век. Съществуват различни мнения относно неговото месторождение. Повечето търдят, че той произлиза от селцето Кендубилва, намиращо се понастоящем в областта Бирбхум. Други настояват, че е роден най-вероятно в Ориса или в Южна Индия. Кендубилва се намира на около дванайсет …

Повече

Шри Мадхавендра Пури

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Онези, които са по-възрастни от Махапрабху – неговите родители и учители – всички те са Негови слуги и вечни спътници, които се раждат преди появяването Му, за да Му служат по свой специфичен начин. Когато и да се спуска на земята, Кришна изпраща преди това тези, които са …

Повече

Ишвара Пури

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Ишвара Пури се родил в град Кумара Хатта, в деня на пълнолунието на месец Джйештха, в браминско семейство, произхождащо от Рарха. Кумара Хатта се намира на около две мили от железопътната гара Халисахар. Градът е ценен за Гаудия ваишнавите, тъй като Шривас Пандит се преместил в него, заедно …

Повече

Шри Джаганнатх Мишра

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шри Джаганнатх Мишра се родил в селцето Южна Дхака в Шулхет. Дядо му, Мадху Мишра, имал четирима сина: Упендра, Рангада, Киртида и Калавати. Баща му и майка му, Упендра Мишра и Калавати, имали седем сина: Камсари, Парамананда, Падманабха, Сарвешвара, Джаганнатх Мишра, Джанардана и Трайлокйанатх. Според „Гаура-ганоддеша-дипика” 37-ми стих, …

Повече

Шримад Адвейта Ачария

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Адвейта Ачария се появил в село Наваграм в близост до град Шилхет, като син на брамина Кубера Пандит и неговата съпруга Набха Деви. Кубера Пандит е разпознат в „Гаура-ганоддеша-дипика”, стих 91, като полубога Кубера, приятел на Мадхава и водач на Гухйаките. Кубера Пандит, преданият на Нрисингха, живееше в …

Повече

Шрила Намачария Хари Дас Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Хари Дас Тхакур е комбинирана инкарнация на Брахма Махатапа, синa на Ричика Муни и Прахлад. Почитаемият Мурари Гупта пише в своята „Чайтанйа-чарита-махакавйа” че синът на този муни набрал листенца туласи и ги предложил на Кришна без преди това да ги е измил. Тогава баща му го прокълнал в …

Повече

Шривас Пандит

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Шривас е Нарада, който играе толкова важна роля в Кришна лила. Приятелят на Нарада Муни, Парвата Муни се появява като по-малкия брат на Шривас, Рамай. Съпругата на Шривас, Малини Деви е дойката на Кришна във Враджа, Амбика. (Гаура-ганоддеша-дипика 90) Произходът на Шривас Пандит Шривас Пандит произхожда от Шилхет. …

Повече