Виласа Манджари

(Шрила Джива Госвами в Гаура-лила) Нейният облик е като златното цвете пиния. Нейните дрехи наподобяват пчелите. Нейното служене е да поставя грим на Радха и Кришна. Тя обитава Виласананда Кунджа, разположена на запад от Рангадеви Кунджа.

Гуна Манджари

(Шрила Гопала Батта Госвами в Гаура-лила) Нейното тяло е като пробляснала светкавица. Дрехата й е с цвета на цветето хибискус. Нейното служене е да предлага вода на Радха и Кришна. Тя пребивава в Гунананда Кунджа, разположена на североизток от Чампакалата Кунджа.

Кастури Манджари

(Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами в Гаура-лила) Нейното тяло е като чисто злато. Дрехата й е искряща като кристал. Служенето й е да предлага сандалова паста. Тя пребивава в Кастури-ананда Кунджа, разположена на север от Судеви Кунджа.

Манджулали

(Шрила Локанатха Госвами в Гаура-лила) Нейният облик е като разтопено злато. Дрехата й е ярко червена. Нейното служене е да облича Радха и Кришна. Тя обитава Лилананда Кунджа на север от Вишакха Кунджа. Другото й име е Лила Манджари.

Лабанга Манджари

(Шрила Санатана Госвами в Гаура-лила) Другото й име е Рати Манджари. Нейният облик прилича на светлина. Нейната дреха е украсена със звезди. Нейното служене е да поднася гирлянди от карамфили. Тя обитава Лабанга Кунджа на изток от Тунгавидйа Кунджа. Другото й име е Лила Манджари.

Рати Манджари

(Шрила Рагхунатха Даса Госвами в Гаура-лила) Другото й име е Туласи Манджари. Някои я наричат Бханумати Манджари. Нейното тяло е като пробляснала светкавица. Нейните дрехи са украсени със звезди. Нейното служене е да масажира лотосовите нозе на Радха и Кришна. Тя обитава Ратйамубуджа Кунджа, разположена на юг от Индулекха Кунджа.

Раса Манджари

(Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами в Гаура-лила) Нейният облик е като цветето чампака. Дрехата й наподобява вида на лебеда. Нейното служене е рисуването. Тя пребивава в Расананда Кунджа, разположена на изток от Читра Кунджа.

Рупа Манджари

(Шрила Рупа Госвами в Гаура-лила) Нейното тяло е прекрасно жълто (горокона). Дрехата й е с цвят на пауново перо. Нейното служене е да предлага златни бетелови ядки. Тя пребивава в Руполаса Кунджа, разположена на север от Лалита Кунджа.