Паривартини екадаши

Юдхиштхира Махараджа попитал Бог Шри Кришна: “Кажи ми, моля Те, как се нарича екадашито, което се намира в светлата част на месец Бхадрапада (август-септември)? На кое божество трябва да се поклоним в този ден и каква е наградата за неговото спазване? Разкажи ми милостиво за всичко това.” Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “Това екадаши, о, …

Повече

Аджа екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Джанардана, защитнико на всички живи същества, моля те, кажи ми името на екадашито, което се намира в двете тъмни седмици на месец Бхадрапада (август-септември).” Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “О, царю, слушай Ме внимателно. Това свещено екадаши, което отстранява всички грехове, се нарича Аджа. Всеки, който съблюдава в този ден пълен пост …

Повече

Павитраропани Путрада екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Мадусудана, о, убиецо на демона Мадху, моля те, бъди милостив към мен и разкажи за екадашито, което се намира в двете светли седмици на месец Шравана (юли-август).” Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “О, царю, с радост ще ти разкажа за неговата слава. Дори само да слуша за това свещено екадаши, човек получава …

Повече

Камика екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Всевишни Господи, изслушах разказа за славата на поста Девашаяни екадаши, който се намира в светлата половина на месец ашадха (юни-юли). Сега бих искал да чуя за екадаши, което се намира в двете тъмни седмици на месец шравана (юли-август). Говинда, бъди милостив към мен и ми обясни неговата слава. О, Васудева, смирено се …

Повече

Падма екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Кешава, как се нарича екадашито, което се  намира в светлата половина на месец ашадха (юни-юли)? Кое божество се почита в този светъл ден и как се спазва това екадаши?” Бог Шри Кришна отвърна: “Защитнико на Земята, с радост ще ти разкажа историята, както бог Брама я е разказал на своя син Нарада …

Повече

Йогини екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Всевишни Господи, изслушах казаното за славата на Нирджала екадаши, което е в светлата половина на месец Джейштха (май-юни). Сега бих искал да чуя за екадашито в тъмната част на месец Ашадха (юни-юли). Моля те, милостиво ми го опиши в детайли, о, убиецо на демона Мадху.” Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “Царю, ще …

Повече

Нирджала екадаши

Веднъж Бхимасена, по-младият брат на Махараджа Юдхиштхира, попитал великия мъдрец Шрила Вясадев, който е един от дедите на Пандавите, дали е възможно този, който не спазва предписаните пости екадаши, да се върне в духовния свят. Бхимасена казал: “Премъдри дядо, брат ми Юдхиштхира, моята скъпа майка Кунти, възлюбената ми съпруга Драупади, братята ми Арджуна, Накула и …

Повече

Апара екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Джанардана, как се нарича това екадаши, което се намира в тъмната половина на месец Джиештха (май – юни)? Бих се радвал да чуя за силата на този свещен ден. Моля те, милостиво разкажи.” Бог Шри Кришна отговори: “Царю, твоят въпрос е забележителен, тъй като отговорът ще донесе блага на цялото човечество. Това …

Повече

Мохини екадаши

Юдхиштхира Mахараджа попита: “Джанардана, как се нарича екадашито в двете светли седмици на месец Вайсака (април-май)? Как трябва да го спазваме? Моля те, милостиво ме запознай с всичко това!” Бог Шри Кришна отвърна: “Благословени сине на Дарма, сега ще ти опиша това което, Васишта Муни разказал веднъж на Бог Рамачандра. Бог Рамачандра казал на Васишта …

Повече