Оста на живота

В началото на 2015г. излезе от печат „Оста на живота“, написана от познатия ви със своите „Беседи за божествената любов„, Тиртха Махарадж. Тук той е със светското си име, а повествованието тече като река.

Бхактивинод Тхакур за позицията на Ваишнавизма

От Шрила Бхактивинод Тхакур Основоположник на Движението за Кришна Съзнание от XIX век   Предпочитаме да четем книги, които никога преди не сме чели. Неспокойни сме, докато съберем съдържащата се в тях информация и с тази придобивка любопитството ни се изчерпва. Този маниер на изучаване е често срещан при мнозина читатели, които са велики люде …

Повече

Прабхупада за Шридхара Махарадж: „Жадувах да общувам с него.“

С голяма радост слушаме Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Парамаханса Паривраджак Ачария Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. И по възраст и по опит той е по-старши от мен. Имах щастието да спечеля неговото приятелство отдавна, може би през 1930 г. По онова време той още не бе приел санняс, но беше вече напуснал дома си, за да …

Повече

Днес: Гита-джаянти, появяването на Бхагавад-гита

На днешния ден, преди повече от 5100 години, е била изречена Бхагавад-гита, свещеният разговор между Шри Кришна и Арджуна. За да почетем нейната слава, предлагаме превод на Гита-махатмя, от Падма Пурана. Преводът е из въведението на „Бхагавад-гита: Такава, каквато е“, от Шрила Прабхупада.

Световните религии и солницата

(Презентация на Хиндуизма и Гаудия Ваишнавизма на Световния Ден на Религиите, 2010 година, от Ямуна Деви Даси) Здравейте! Казвам се Ямуна. На мен се падна невъзможната чест, да застана пред вас с абсурдната идея, да успея, в рамките на пет-шест минути, да представя Хиндуизма.