108-те имена на Кришна

Молитвата на 108-те имена на Кришна е наниз от имената на Бога, основаващи се главно на Неговите добродетели, дейности и живот. Всяко име е свързано с изразяване на почитание (ом намаха), превръщайки списъка в молитва на преклонението и възхвалата.“

Традицията на Ведическите напеви е включена в Списъка с нематериалното културно наследство на човечеството, съставен от Юнеско. Съвместното възпяване на различните имена на божествата е широко разпространено в Индия.


Ето един пример как звучи тази напевна молитва:

 

Тук можете да четете имената онлайн на английски, както и да свалите преведените на български и унгарски с техните значения.

Превод на български: Арадхана Деви Даси

На английски език:
 

Кликни тук за сваляне в PDF формат.

 

На унгарски език:
 

Кликни тук за сваляне в PDF формат.

 

На български език:
 

Кликни тук за сваляне в PDF формат.