Прабхупада за Шридхара Махарадж: „Жадувах да общувам с него.“

Шрила Прабхупада и Шрила Шридхара Махарадж

Шрила Прабхупада и Шрила Шридхара Махарадж, заедно в Навадвип

С голяма радост слушаме Негова Божествена Милост Ом Вишнупада Парамаханса Паривраджак Ачария Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. И по възраст и по опит той е по-старши от мен. Имах щастието да спечеля неговото приятелство отдавна, може би през 1930 г. По онова време той още не бе приел санняс, но беше вече напуснал дома си, за да проповядва в Аллахабад и ние се свързахме по този
благоприятен случай.

Шридхар Махарадж живя у дома много години и естествено имахме много съкровени разговори. Той имаше такива възвишени реализации за Кришна, че човек би припаднал ако ги чуе. Беше мой добър съветник и аз винаги приемах много насериозно съветите му, защото от самото начало знаех, че е чист преданоотдаден на Кришна. Затова и жадувах да общувам с него. Кришна и Прабхупад Бхатисиддханта Сарасвати Тхакура пожелаха той да ме подготви. Нашата връзка е много близка.

След разпадането на институцията на нашия духовен учител, исках да организирам друга институция, начело на която да бъде Шридхар Махарадж. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ми бе казал, че Шридхар Махарадж е един от най-деликатните проповедници на Кришна съзнание в света, затова аз исках да го заведа навсякъде. Такова беше силното ми желание. Но тъй като той не можа да замине по
света за да проповядва, тогава хората от света трябваше да идват, за да го слушат.

За да развиваме духовно живота си, трябва да отидем при някой, който живее духовен живот. Затова ако някой наистина сериозно иска да получи напътствия от шикша гуру, или инструктиращ духовен учител, аз бих го изпратил при най-компетентния сред своите божествени братя. Това е Б.Р. Шридхар Махарадж. Самият аз считам Шридхар Махарадж за свой шикша гуру, какво да говорим за благодатта, която биха имали останалите от общуването си с него.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупад
Ачария-основател на Международното Общество за Кришна Съзнание

 

Статията „Прабхупада за Шридхара Махарадж“ е поместена като увод към „В търсене на Шри Кришна – красивата реалност

2 Comments

  1. Обратна връзка: Бхакти йога - опасна любов - vaisnava.org

  2. Обратна връзка: Да се учим да обичаме всички (Аудария Дхама Прабху) - vaisnava.org

Коментарите не са активни