Наставленията на Махапрабху: Безусловна преданост

„Осемте напътствия” от Гауранга Махапрабху
с 
озарения от Бхакти Камала Тиртха Махараджа

Четвърти стих

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахайтуки твайи

Превод дума по дума: на – не; дханам – богатство; на – не; джанам – хора, последователи; на – не; сундарим – красиви жени; кавитам – поезия, мъдрост, почит; ва – или; джагадиша – Господарю на всичко; камайе – аз желая; мама – мое; джанмани – в раждане, в създаване, в съществуване; ишваре – към Бога; бхаватад – онзи, който е победен: бхактир – преданост; ахайтуки – безпричинна; твайи – към Теб.

О, Господарю на всичко! Аз не желая богатства, последователи, красиви жени или уважение! Копнея единствено живот след живот да изпитвам безпричинна преданост към Теб, любими Боже!

Хиндуистката традиция говори за три големи стъпала в духовния живот, подобни на обетите на християнските монаси. Според християнската традиция, това са бедност, целомъдрие и свято послушание. Те са трите скъпоценности на монаха или монахинята.

За Чайтаня, който също принадлежи към ордена на аскетизма, трите спънки са богатството, жените и почитта. По-лесно е да се отхвърли привличането, идващо от материята – например богатствата и телесните наслади – но по-трудно се преодолява влечението към уважението и славата, и към удоволствието, което те носят. Уважението – кавита – има много отсенки, това не е проста дума. Тя би могла да значи “поезия” (от думата “кави” – поет); също така означава прослава, мъдрост  и свободата, която те носят. В тази светлина могат да бъдат разбрани отделните елементи в стиха от гледна точка на идеалите на човешкия живот в хиндуистката традиция.

Бог Чайтаня танцува пред колесницата на Ратха-ятра

Бог Чайтаня танцува пред колесницата на Ратха-ятра

И тъй, стихът на Чайтаня изрежда капаните, стоящи на пътя и на аскета, и на семейния. И за семейния опасността е в религиозните принципи, фамилните относителни връзки или светската слава и уважение. Богатството, последователите, жените и знанието символизират четирите човешки цели. От друга страна същите четири могат да означават дхарма (задълженията, религиозния закон), артха (финансовото развитие), кама (сетивното наслаждение) и мокша (временното освобождение от цикъла на раждане и смърт). Чайтаня минава отвъд тези четири цели на живота, защото изгаря в страстния копнеж на любовта към Бога. В същото време той критикува “ежедневната” религиозност, която иска да примеси земното светско щастие с желаното духовно освобождение.

 

Изображение: Парикшит Даса

 

Още коментари на Тиртха Махарадж върху осемте стиха на Шри Шикшащакам:

Стих 1: Силата на Святото Име
Стих 2: Твоите Имена
Стих 3: Уважение всекиму
Стих 5: Млади синко на Нанда
Стих 6: Любовният полет на сърцето
Стих 7: Светът е пуст без Теб!
Стих 8: Безусловна Вярност

One Comment

  1. Обратна връзка: Наставленията на Махапрабху: Любовният полет на сърцето - vaisnava.org

Коментарите не са активни