Беседи за божествената любов

Бесети за божествената любов

Беседи за божествената любов

Беседи за божествената любов съдържа двадесет и една събрани лекции, дадени от Бхакти Камала Тиртха Махарадж в периода 2001–2002 г. при посещенията му в България. Темите, които учителят засяга, са вечни: любовта, душата, връзката с Бога, духовният път, вярата, споделянето.

Бхакти Камала Тиртха Махарадж е хиндуистки монах, университетски преподавател и духовен учител. В традицията на Гаудия Ваишнавизма той бива посветен от своя гуру Бхакти Абхай Нараян Махарадж.

Няколко години по-късно приема санняс – ордена на отречението. След като Бхакти Абхай Нараян Махарадж напуска този свят, Тиртха Махарадж започва да приема ученици. Той посвещава живота си на духовната реализация и помощ на хората.

Всяка година пътува по света, изнася лекции и помага на онези, които искат да се доближат до древната хиндуистка мъдрост и да намерят своя път към Бога.

Ако искате да поръчате книга, моля свържете се с Кристи на телефон: 0886 313 388 или пишете на имейл: kapostolova@gmail.com

One Comment

  1. Обратна връзка: Оста на живота - vaisnava.org

Коментарите не са активни