Шри Рагхупати Упадхйайа

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Шри Рагхупати Упадхйайа

Шри Рагхупати Упадхйайа

Шри Рагхупати Упадхйайа бил брамин, произхождащ от областта Митхила. Бил роден в Тирхут (или Тирухита), щата Бихар.

Когато Махапрабху чул стиховете на Рагхупати Упадхйайа, той бил залят от чувства на екстазна любов. Шрила Рупа Госвами по-късно включил някои от тези стихове в своята „Падйавали”. Кришна Дас Кавирадж Госвами разказва за срещата на Рагхупати с Бога в „Чайтанйа Чаритамрита”, Мадхйа-лила, Глава 19. Тя се състояла докато Махапрабху бил в Прайаг и бил отишъл да посети Валлабхачарйа в Арайл.

По това време там пристигнал Рагхупати Упадхйайа, който произхождал от Тирухита и бил учен, Вайшнава и джентълмен. Той отдал почитанията си на Шри Чайтанйа Махапрабху, а Богът го благословил с думите: „Нека винаги да помниш Кришна.”

(Чайтанйа Чаритамрита 2.19.92-93)

Когато Махапрабху помолил Рагхупати да Му говори за Кришна, Рагхупати рецитирал един свой стих:

„Нека онези, които се боят от материалното съществуване, да почитат Ведите и Упанишадите, Смритите и Пураните, или пък Махабхарата; нека постъпват както желаят. Аз, от своя страна, просто ще обожавам Махараджа Нанда, в чийто двор си играе Вишата Божественост.”

(Падйавали, 126)

Махапрабху изпаднал в екстаз, чувайки този прекрасен стих и помолил да чуе още. Рагхупати приел притеснен, произнасяйки друг стих, който бил написал:

„На кого бих се осмелил да кажа, че Върховната Истина желае страстно пастирските невести всред храсталака по бреговете на река Ямуна? Кой би ми повярвал?”

(Падйавали, 98)

Колкото повече от поезията на Рагхупати слушал Махапрабху, толкова в по-дълбок транс потъвал всред према, проявявайки мощни екстазни симптоми, които много впечатлили поета, карайки го да повярва, че Махапрабху е самият Кришна.

След това Махапрабху запитал Рагхупати коя от многобройните форми на Кришна е най-добрата. Ученият отвърнал: „Тъмната Божествена форма е върховната.” Тогава Махапрабху попитал: „Коя обител на Бога е най-добрата?” Рагхупати отвърнал: „Матхура е най-доброто място.” В отговор на въпроса на Махапрабху за най-добрата възраст на Кришна, той отвърнал, че това било юношеството Му. И после, на въпроса за най-добрата сред расите, Рагхупати заявил, че изначалната раса, или еротичното настроение, била най-висшата.

( Пълният стих може да се намери в (Падйавали 82))

Махапрабху прегърнал Рагхупати в радостта Си и затанцувал. Валлабха Бхатта и всички членове на семейството му били удивени от щастливата съдба на Рагхупати Упадхйайа.

One Comment

  1. Обратна връзка: Шри Рупа Госвами - vaisnava.org

Коментарите не са активни