Шри Васудева Датта Тхакур

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Във Враджа имаше двама певци на име Мадхукантха и Мадхуврата. Те се появиха в Чайтанйа Лила като Мукунда и Васудева Датта, които бяха певците в обществото на Чайтанйа Махапрабху.

(Гаура-ганоддеша-дипика 140)

Шри Васудева Датта се родил в село Чанхара в областта Читтагонг на съвременен Бангладеш. Приятелят на Махапрабху, Мукунда Датта бил по-малкият брат на Васудева Датта. Те произхождали от семейство на лекари и и двамата дошли да живеят в Навадвип.

Васудева Датта Тхакур имал прекрасен глас и също много добре познавал Сангита-шастра. Той бил един от най-близките спътници на Махапрабху, участващ в киртаните в дома на Шривас и по улиците на Навадвип. Махапрабху се радвал на приятелството му заради качествата му на Вайшнава.

Васудева имал изключително сърдечно приятелство със Шривас Пандит и Шивананда Сен. Той бил много щедър по натура. Без никога да мисли за себе си, той свободно харчел парите си за другите. Махапрабху виждал това, затова помолил Шивананда Сен да го надглежда.

Състрадателността на Васудева

Васудева бил толкова отчаян от страданията на живите същества, че бил готов да поеме греховете им и да страда вместо тях в ада. Той прочувствено умолявал Махапрабху да му дари тази благодат: „Боже мой! Ти дойде в този свят за да го спасиш, затова моля Те, приеми молитвата ми. Ти си всемогъщ и всемилостив и ако се съгласиш да удовлетвориш искането ми, това лесно би могло да се случи. Когато гледам страданията на света, сърцето ми се разкъсва на парчета. Затова, моля Те, Господи, дай ми техните грехове! Ще ги поема и ще страдам в ада вместо тях, но умолявам Те, освободи ги от материалната им болест.”

(Чайтанйа Чаритамрита 2.15.160-163)

Когато Махапрабху чул тази сърцераздирателна жалба за всички живи същества на света, Той рекъл на Васудева: „Ти поиска освобождението на всички живи същества във вселената; нека тъй да бъде! Те ще се спасят без да се налага да изстрадват последствията от греховете си. Кришна не е неспособен да направи това; Той е всемогъщ, така че за какво Му е да те кара теб да страдаш заради техните грешки? Онези, чието благополучие желаеш ти, всичките ще станат Вайшнави, а Кришна отмива греховете на Вайшнавите.”

(Чайтанйа Чаритамрита 2.15.167-169)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пише в своята „Анубхашйа” към „Чайтанйа Чаритамрита”: „На Запад християните вярват, че единствено техният Учител Исус Христос е дошъл в този свят от желание да страда вместо всички хора, приемайки върху себе си греховете им. Но тук виждаме, че сред спътниците на Махапрабху, Васудева Датта Тхакур, също както и Хари Дас Тхакур, показват милиони пъти по-велико състрадание и щедрост, защото Васудева поискал да страда на мястото на всички същества (не само хората) във вселената. Правейки това, той научил света каква е безграничната природа на безкористната любов, която изпитват Вайшнавите.”

Йадунандан Ачарйа, който бил дикша гуру на Рагунатх Дас Госвами, също получил благословията на Васудева Датта.

Можем да видим колко скъп бил Васудева Датта на Махапрабху от думите на Бога, изречени в дома на Шривас Пандит в Кумарахатта.

Гаурачандра повтарял отново и отново: „Моето тяло принадлежи на Васудева. Ако той поиска да Ме продаде, Аз се оставям да бъда продаден, няма да се противопоставя. Заявявам това пред всички вас. Ако някой влезе дори в най-тънък досег с Васудева Датта, той ще бъде защитен от Кришна! Слушайте, всички вие, Вайшнави! Истина ви казвам: тялото Ми принадлежи само на Васудева!”

(Чайтанйа Бхагавата 3.5.27-30)