Шат-тила екадаши

Далба Риши казал на Пуластя Муни: “Когато душата влезе в контакт с материалната енергия, тя веднага започва да извършва различни греховни дейности – кражби, убийства, непозволен греховен секс”. Тя може да извърши и много по-тежки престъпления – дори и убийство на брамин. О, ти, най-безупречен, кажи ми как тези нещастни души могат да избегнат наказанията, очакващи ги на адските планети. Кажи ми, как човек, ако прояви малко милост, може да се спаси от греховете си”.
Пуластя Муни отвърнал: “О, щастливецо, ти ми зададе един толкова значим и съкровен въпрос, че дори Брахма, Вишну, Шива или Индра ще бъдат затруднени с отговора. Чуй добре моя отговор.

В началото на месец Магха (януари-февруари) трябва да се изкъпеш добре и да приложиш стриктен контрол над сетивата си. Трябва да се откажеш от такива страсти като гняв, гордост, взискателност към другите, а също така и от алчността, след което да установиш ума си върху Върховната Божествена Личност – сияйния Бог Кришна. Трябва да събереш малко тор от крава, преди да се е докоснала до земята, да го разбъркаш със семената на сусам и памук и да оформиш 108 топчета от тази смес. Това се прави в деня, когато се появи съзвездието Пурвашадха-накшатра. След това трябва стриктно да спазваш правилата и предписанията за екадаши, така както ще ти обясня сега.

След ритуалното измиване, желаещият да спазва екадаши трябва да обожава върховния Бог и да отправи молитва към Него. В молитвата си, възпявайки Неговите имена, трябва да даде обет за строго спазване на това екадаши. Той трябва да бъде буден цяла нощ и да извърши хома*. След това трябва да извърши арати пред муртито на Бог, държащо раковина, диск, боздуган и т.н. На муртито трябва да бъде предложена сандалова паста, благоухания, камфор, гхи-лампа и вкусна храна. След това желаещият да спази екадашито трябва да положи 108 топчета от кравешка тор, сусамени семена и памук в свещения огън и да възпява светите имена на Бог Кришна. През целия ден, през деня и нощта, трябва строго да спазва екадашито и да не приема храна, съдържаща зърнени и бобови продукти. На муртито на Бог трябва да се предложат ястия от тиква, кокос и гуаво. Ако няма от тези продукти, могат да бъдат заменени с бетелови ядки. Трябва да се молим по следния начин на Бог Джанардана, покровител на всички живи същества: ”О Господи, Ти си най-милостивият освободител на падналите души. О Господи, бъди милостив към нас, падналите в океана на материалното битие. О лотосооки Боже, моля те да приемеш нашето най-смирено и изпълнени с почит обожание. О покровителю на света, ние отново и отново Те обожаваме. О Върховен Дух, о Всевишни, о прародител на нашите предци, молим Теб и Твоята вечна съпруга, Шримати Лакшми деви благосклонно да приемете нашите смирени приношения.”

След това трябва да удовлетворим квалифициран брамин, като му поднесем със сърдечни думи пълен съд с вода, чадър, пантофи и дрехи, с молба да ни благослови да развием чиста любов към Кришна. Ако е възможно, добре е да подарим на този брамин черна крава. Последното е важно, ако познаваме подробно наставленията от ведическите писания и се опитваме стриктно да ги спазваме. Трябва също така да му предложим пълен съд със сусамено семе.

О велики Далба Муни, черното сусамено семе е особено подходящо за предписаното обожание и огнените жертвоприношения, докато белите и кафяви сусамени семена са подходящи за храна на брамините. Този, който през Шат-Тила екадаши пожертва от двата вида семена, ще се възнесе на небесните планети и ще престои там толкова хиляди години колкото семена биха се родили ако бяхме посели тези семена и те бяха дали плод.

През това екадаши трябва да извършим измиване във вода, смесена със сусамени семена, да нанесем по тялото си сусамова паста, да принесем в жертва сусамено семе, да раздаваме като милостиня семена от сусам и да приемаме като милостиня семена от сусам. Това са шестте (шат) начина на използване на сусамените семена (тила), за духовно пречистване през това екадаши. Поради тази причина и името му е Шат-Тила екадаши.

Веднъж, великият Девариши Нарада попитал Върховната Божествена Личност: “О Ти, който притежаваш най-мощните оръжия, о Ти, който си милостив към тези, които са Ти предани, моля Те, о Ядава, разпръсни незнанието ми и ми разкажи какви са придобивките, които получаваме, ако следваме Шат-Тила екадаши.”

Бог отвърнал: “О най-добър сред два пъти родените, ще ти разкажа една история, на която самият Аз бях свидетел. Преди много години тук живееше една стара жена-брамин. Тя беше господар на сетивата си и ежедневно Ме обожаваше. Изпълнена с вяра, тя много често постеше, като не пропускаше специалните дни за почит към Мен. Тя ми служеше с пълна преданост и без всякакви лични мотиви. Поради суровите отречения, на които се подлагаше, тялото й бе станало слабо и тънко. Тя раздаваше милостиня на брамините, на младите момичета и се подготвяше да пожертва и дома си. Въпреки че тази духовно извисена жена милостиво раздаваше пожертвования на достойните хора, нейните отречения имаха една странна особеност. Тя никога не предлагаше храна на брамините и полубоговете.”

Помислих си за този любопитен пропуск: “Тази забележителна жена се пречиства чрез пост при всеки благоприятен случаи и Ме обожава с ненамаляваща преданост. За това тя е достойна да влезе в Моята обител, за разлика от обикновените хора. За да я изпитам, се спуснах на тази планета, преоблечен като последовател на Бог Шива – с гирлянд от черепи около врата и паничка за подаяния в ръка. Когато се приближих до нея, тя ме попита: “Кажи ми истината, праведнико, защо си дошъл при мен?”

Аз отвърнах:”О прекрасна, дойдох, за да получа малко свещена милостиня.” Щом чу това жената гневно хвърли в паничката ми парче засъхнала кал.

О Нарада, обърнах се и се отправих към своята обител, силно учуден от тази невероятна смесица от великодушие и скъперничество в тази жена брамин.”

В края на краищата тази аскетична жена достигна до духовния свят в своето материално тяло. Толкова големи бяха нейните отречения и пожертвувания. Късчето засъхнала кал Аз превърнах в прекрасен дом. В този дом, обаче нямаше нищо годно за ядене, нито мебели, нито украса. Влизайки в него, тя видя само една празна сграда. Тогава тя дойде при Мен много разгневена и Ми каза: “Аз многократно постих. Не пропусках нито една благоприятна възможност. Тялото ми стана тънко и в него имаше много малко сила. Всичко това направих, за да Ти се моля и да Те обожавам, о Владетелю и защитнико на всички вселени. Без обаче да отчетеш всичко това, Ти ми даде нов дом, в който няма нищо за ядене нито пък някакви богатства. Защо, о Джанардана? (1)”

Аз отвърнах: “Върни се, моля те, в твоя дом. Скоро при теб ще дойдат съпругите на полубоговете, за да те посетят и да видят коя си. Ти обаче не им отваряй, докато те не ти опишат славата и важността на Шат-Тила екадаши.”

Тя ме послуша и се прибра вкъщи. Скоро при нея дойдоха съпругите на полубоговете и започнаха да я увещават: “О прекрасна, дойдохме да се срещнем с теб. Отвори вратата и ни позволи да те видим.”

Жената отвърнала: “О скъпоценни, ако искате да ви отворя вратата, то опишете ми придобивките, които се постигат със спазването на Шат-Тила екадаши.”

Нито една от жените не могла да отговори.

Те се прибрали по домовете си и когато по-късно отново дошли, една от тях подробно разказала всичко за това екадаши. Жената отворила вратата и нейните гостенки удовлетворили любопитството си. Видeли че тя не е полубог, жена демон, гандхарва или от рода на змиите (нагапатни) Тя била най-обикновена жена.

Когато дошло Шат-Тила екадаши, жената го спазила така, както й било казано. В края на краищата, тя получила в своя дом и мебели и храна. Освен това нейното материално тяло се трансформирало в чудесно духовно тяло с прекрасни форми. По милостта на Шат-Тила екадаши, домът й засиял в отблясъците на злато, сребро, перли и диаманти.