Читра

Читра

Читра

(Говиндананда в Гаура-лила)

Тя има прекрасен шафранен цвят на кожата. Нейната дреха е искряща. Майка й се казва Чарбика, а баща й – Чатура, който е братовчед на цар Вришабхану. Нейният така наречен съпруг е Путра. Тя има благороден и мек характер. Тя е с 26 дена по-малка от Радхарани. Нейното служене е да предлага гирлянди от цветни венчелистчета на Радха и Кришна. Тя живее във великолепната Читрананда Кунджа, разположена в източната част на Йогапитха. Расалика, Тулакини, Шоурасени, Сугандхика, Рамила, Каманагари, Нагари и Нагабелика са нейната приближена група.