Харибодхини екадаши

Веднъж бог Брама казал на Нарада Муни: “Скъпи сине, о, най-добър сред мъдреците, ще те запозная със славата на Харибодхини екадаши. То унищожава всички грехове и дава най-великото благо – освобождение на тези мъдри хора, които се отдават на Върховния Бог.
О, най-добър сред брамините, това, което ще постигнеш чрез ритуално умиване в река Ганг, е от значение докато не настъпи Харибодхини екадаши. Това екадаши се намира в светлата половина на месец Картика (октомври-ноември) и пречиства много по-силно от умиване в океана, в езеро или на места за поклонение. Това свещено екадаши пречиства по-мощно от хиляди жертвоприношения Ашвамеда и стотици жертвоприношения Раджасуя.”
Нарада Муни, мъдрец сред полубоговете, попитал: “Отче, бъди милостив, опиши качествата, които можеш да придобиеш от пълен пост или ако само обядваш, или вечеряш, но без зърнени или бобови храни.“
Бог Брама отвърнал: “Ако човек само обядва, то ще му бъдат простени греховете от предишния живот, ако само вечеря, ще му бъдат простени греховете от двете последни раждания, ако спази пълен пост, ще му бъдат простени греховете от седем предишни живота.
О, сине, строго спазващият Харибодхини екадаши ще се сдобие с най-ценните за трите свята блага. Този, чиито грехове са сравними с планината Сумеру, ще види как те изчезват, поради спазването на Папахарини екадаши (Харибодхини екадаши). Грехове, натрупани за хиляди предишни раждания, ще изгорят напълно, ако освен поста, спазваш и нощното бдение. Така изгаря голямата гора, ако й поднесеш малък огън.
О, най-добър между мъдреците, Нарададжи, човек, който строго спазва този пост, ще получи изброените до сега резултати. Ако в този ден извърши дори неголямо добро дело, спазвайки правилата и предписанията, ще се сдобие с блага, равни на планината Сумеру. Ако, обаче, човек извърши добри дела, големи колкото планината Сумеру, без да спазва правилата и предписанията, указани в свещените писания, той няма да получи нищо.
Този, който не възпява Гаятри мантра три пъти на ден, този, който пренебрегва поста и не вярва в Бог, който критикува свещените текстове от Ведите, който мисли, че Ведите носят само разруха за тези, които ги следват, който търси утеха при чужда жена, който е крайно глупав и нечестив и не цени указаните му услуги, който лъже другите, такъв човек никога няма да успее да извърши каквато и да било религиозна дейност. Независимо дали е брамин или шудра, ако търси наслада при чужда жена, то той не е по-добър от кучеядеца. (1)
О, най-добър между мъдреците, ако някой брамин се наслаждава на секс със съпругата или вдовицата на друг брамин, ще опропасти себе си и семейството си. Такъв брамин, няма да има деца в следващия си живот и всички получени от него благословии ще се превърнат в развалини. Ако такъв човек е непочтителен към два пъти родените брамини или към духовния учител, неговият духовен напредък спира и той губи благополучието си и това на децата си.
Три типа хора действат в своя вреда: неморалните, тези които прелюбодействат с жените на кучеядците и които изпитват удовлетворение от общуването с негодниците. Общуващите с грешници и посещаващите техните домове без духовна цел ще попаднат в обителта на Ямарадж, господарят на смъртта. Ако някой приема храна в такъв дом на този ден, то той губи всичко, което иначе би получил, а също така своето дълголетие, деца и щастие. Ако негодник оскърбява свята личност, то той бързо губи напълно религиозността си, финансовите си успехи и придобивки, чувственото удовлетворение и накрая попада сред пламъците на ада. Този, който обича да оскърбява светците или гледа безучастно как другите правят това, не е по-добър от магаре. Такъв глупак, още докато е жив, ще види гибелта на своя род. Човек с лош характер, негодник или измамник или този, който винаги търси конфликт с другите, никога няма да достигне висшите цели след смъртта, дори ако в друго отношение води благочестив живот или раздава милостиня.
Поради това всички трябва да се въздържат от извършване на неблагоприятни действия и да извършват само благочестиви дела, чрез които да достигнат съвършенство и да избегнат страданията.
Който пости през Харибодхини екадаши, заличава тези грехове от предшестващите сто живота, а ако бодърства през цялата нощ на екадаши, ще получи несметни блага и след смъртта си ще достигне най-висшата обител на Бог Вишну. Десет хиляди негови роднини и близки ще го последват там. Дори и най-грешните негови предци, страдащи в ада, ще получат великолепно украсени духовни тела и щастливи ще го последват в обителта на Вишну.
О, Нарада, дори извършилите най-гнусния грях – убийство на брамин, ще се освободят от най-лошите черти на характера си, ако постят през Харибодхини екадаши и бодърстват през нощта на екадашито. Блага, които няма да бъдат придобити от ритуални умивания по всички места за поклонение, жертвоприношения на коне, раздаване на милостиня от крави, злато и плодородни земи, могат да се постигнат чрез съблюдаване на пост и бодърстване през цялата нощ. Всеки, спазващ Харибодхини екадаши, ще придобие високо съзнание и ще прослави своя род.
Поради това, че смъртта е неизбежна, то и загубата на цялото материално имущество също е неизбежна. Помнейки това, всеки трябва да спазва пост през Харибодхини екадаши, което е така скъпо на Бог Хари.
Всички места за поклонение мигновено се установяват в дома на постещия през това екадаши. Всеки трябва да се отдаде на Бога, който държи диск в ръката си, да спазва предписанията и да пости и Бог ще бъде удовлетворен. Този, който пости през този ден, е смятан за мъдрец и истински йога, аскет и човек господар на сетивата си. Само той може истински и съвършено да се наслаждава в този свят и да постигне освобождение.
Това екадаши е много скъпо на Бог Вишну и е самата същина на религиозността. Дори едно спазване на екадаши дарява най-висшите награди в трите свята. О, Нарададжи, този, който пости през екадаши, никога повече не се ражда. Поради това, изпълнените с вяра предани на Всевишния Бог изоставят всички видове религии и просто спазват пост през това екадаши. Върховният Бог, Шри Говинда, лично унищожава последствията от греховете, извършени с мисъл, думи или дело от великите души, които отбелязват екадашитата с пост. О, сине, всеки, който извършва ритуално умиване в местата за поклонение, раздава милостиня, възпява светите имена на Бог, подлага се на отречения и извършващия жертвоприношения на Бог в деня на Харибодхини екадаши, получава непреходни блага. Преданият, който в този ден обожава покрития с прекрасни украшения Бог Мадхава, се освобождава от тежки грехове, натрупани през сто живота. Който правилно спазва този пост и обожава Бог Вишну, се спасява от голяма опасност.
Този пост доставя такава голяма радост на Бог Джанардана, че той отнася в обителта си своя предан, който започва да освещава десетте посоки на света. Този, който желае красота и щастие, трябва старателно да спазва Харибодхини екадаши, особено ако съвпада с двадаши. Греховете от сто предишни раждания, извършени в детство, младост или старост, независимо от това какви са (сухи или мокри), се унищожават от Всевишния Бог Говинда, ако човек пости с преданост. (2)
Харибодхини екадаши е най-благоприятното екадаши. За този, който го спазва, няма нищо недостижимо в този този свят, тъй като екадашито му дава изобилие от зърно и върховното благо. Като го избавя от греховете, то премахва пречките по пътя към освобождението. Пост през това екадаши е хиляди пъти по-добър от раздаването на милостиня в ден на слънчево или лунно затъмнение. Отново ти казвам Нарададжи, че, което и да е от благата, придобити от ритуални измивания в местата за поклонение, раздаване на милостиня, джапа-мантра, цитиране на шастра, жертвоприношения и изучаване на Ведите, е десетки милиони пъти по-малко от това, което получава този, който спазва Харибодхини екадаши. Всички блага, които можеш да придобиеш чрез благочестиви дейности, са напълно безполезни, ако не спазваш пости и не обожаваш Бог Вишну през това екадаши в месец Картика.
О, Нарада, ти трябва винаги да обожаваш Върховния Бог Джанардана и да му служиш. Така ще достигнеш желаното от теб висше съвършенство. В Харибодхини екадаши преданият не трябва да се храни в чужд дом или да приема храна, приготвена от атеисти. Който постъпва така, ще получи само част от благата.
Философските обсъждания на шастра през този месец доставят на Шри Вишну по-голямо удовлетворение, отколкото дарение на слон, кон или други жертвоприношения. Този, който възпява или слуша възпяването на качествата и забавленията на Бог Вишну, макар половин стих или четвърт стих, ще получи това, което получава подарилия сто крави на брамин.
О, Нарада, през месец Картика трябва да изоставиш всички обичайни задължения и да посветиш своето време и енергия, особено по време на поста, на трансцеденталните забавления на Върховния Бог. Прославянето на Шри Хари през екадаши, освобождава сто поколения от твоите предци. Всеки, който използва времето си да се наслаждава на тези обсъждания, особено през месец Картика, достига резултати, които са сравними със десет хиляди жертвоприношения и изгаря своите грехове напълно. Слушащият великолепните повествувания за бог Вишну, особено през месец Картика, получава същите блага, както и жертващият сто крави. Велики мъдрецо, човек, който възпява славата на Бог Хари през екадаши, придобива същите блага, както и този, който пожертва десет острова.”
Нарада Муни попитал своя прославен баща: “Господарю на всичко, о, най-добър сред полубоговете, моля те, разкажи ми как да спазваме това най-свещено екадаши. Каква награда получава този, който го спазва изпълнен с вяра?”
Бог Брама отвърнал: “Сине мой, желаещият да спазва това екадаши трябва да стане рано сутрин по времето на Брама (30 до 509 минути преди изгрев слънце). Трябва да измие зъбите си и да извърши ритуално измиване в езеро, река, басейн, извор или в своя дом, според условията. След като извърши поклонение пред Шри Кешава, трябва с внимание да слуша свещените писания, дадени ни от Бог. Той трябва да се моли на Бог така: “Господи Кешава, ще постя този ден, който е така скъп за Теб, а утре сутринта ще прославя Твоя свещен прасад. О, лотосооки, о, непогрешими! Ти си единственото ми убежище! Бъди милостив и ме закриляй.”
След като произнесеш тази тържествена молитва пред Бог, с голяма любов, преданост и вяра трябва да спазваш поста.
О, Нарада, този, който бодърства през цялата нощ, пее прекрасни песни във възхвала на Бог, танцува в екстаз, свири на музикални инструменти великолепни мелодии за Неговото съвършено удовлетворение и разказва за забавленията на бог Кришна, според ведическите писания, такъв човек несъмнено ще достигне неземното, духовно царство на Бог, намиращо се извън трите свята.
В Харибодхини екадаши трябва да се поклоним на Шри Кришна и да му предложим камфор, плодове и благоуханни цветя и особено жълтите цветове на агар. В този така важен ден не трябва да занимавате ума си с материални печалби или загуби. С други думи жаждата за печалба трябва да бъде заменена с благотворителност. Това превръща даденото в несметни блага.
Трябва да предложиш на Бог множество плодове и да извършиш ритуално умиване на Неговото мурти с вода от раковина. Тази преданост, извършвана в Харибодхини екадаши е десет милиона пъти по-благоприятна, от ритуалното умиване в местата за поклонение и всички форми на благотворителност. Даже бог Индра смирено опира дланите си една до друга и изразява почитта си пред предания, който този ден обожава Бог Джанардана със свежи цветя. Върховният Бог Хари е много удовлетворен, ако Неговото мурти е украсено с цветя. О, Нарада, давам освобождение на всеки, който обожава Кришна, Му предлага листо от дървото бел. О, сине, аз лично изгарям всички грехове за десет хиляди живота на този, който обожавайки бог Джанардана, му предлага свежи листа от Туласи и ароматни цветя през целия месец.

Този който се любува на Туласи Махарани, докосва се до нея, медитира върху нея, разказва нейната история, отдава й почитания, моли се за нейната милост, отглежда я, обожава я и я полива – вечно ще живее в обителта на Бог Хари. О, Нарада, този, който служи на Туласи по описаните девет начина, достига щастлив живот във висшия свят толкова хиляди юги, колкото корени и клонки има едно възрастно растение Туласи. Когато на зрялото растение се появят семена, от тях израстват много други растения, разпростират клони и вейки и те също дават семена. Предците на всеки, който служи на Туласи по тези девет начина, достигат щастието на висшите светове в течение на толкова хиляди калпи, колкото семена дава това растение. (3) Този, който обожавайки Бог Кешава Му предлага цветовете на кадамба, които са му много приятни, получава Неговата милост и никога не вижда обителта на Ямарадж – олицетворението на смъртта.
Каква е ползата от всички други обожания, ако всички наши желания могат да бъдат изпълнени от така удовлетворения Бог Хари? Ако един преданоотдаден Му поднася цветове от бакула, ашока, патали, то той се освобождава от страдания и тъга, докато слънцето и луната съществуват във Вселената и накрая постига освобождение.
О, най-добър от браманите, предлагането на цветовете от канера на Бог Джаганат ще даде толкова милост, колкото можеш да постигнеш, ако обожаваш бог Кешава в течение на четири юги. Поднасящият цветовете на Туласи (манджари) на Шри Кришна през месец Картика, получава такива блага, каквито получава принасящият в жертва десет милиона крави (4). Дори и свежи стебла трева, ако поднесеш с преданост, ще получиш сто пъти по-голяма благословия, отколкото от обикновеното ритуално поклонение пред Върховния Бог. Прекланящият се пред Бог Вишну, ако Му предложи листа от дървото семика, се освобождава от мрежите на Ямарадж, царят на смъртта. Ако в сезона на дъждовете, поднасяш цветовете на чампака или жасмин, никога повече няма да се върнеш на земята. Поднасящият цветовете на кумба на Бог, ще получи това, което получава жертващият двеста грама злато. Ако преданият поднесе едно жълто цветче от кетак, ябълка или друго дърво на Бог Вишну, то той се освобождава от греховете на десет милиона раждания. Още повече, който поднесе на Бог Джаганат цветя, а също сто листа, намазани с жълта и червена сандалова паста, непременно попада в Шветадвипа, намираща се далеч от границите на материалния свят.
О, най-велики от брамините, Шри Нарада, след това обожание на Бог Кешава в Харибодхини екадаши трябва да станеш рано на следващия ден, да извършиш ритуално умиване в река, да извършиш всекидневната джапа (5) с повторението на святите имена на Кришна и да извършиш с любов преданото служене у дома по възможно най-добрия начин. Прекъсвайки поста, преданоотдаденият трябва да предложи прасад на брамини и чак след това да изяде нещо зърнено. След това, за да удовлетвори Върховния Бог, преданият трябва да се поклони на своя духовен учител, най-чистия от преданите на Бог, да му предложи най-добрата храна, добри дрехи, злато и крави, според възможностите си. Това ще достави удоволствие на държащия диск върховен Бог. След това преданият трябва да подари крава на брамин, а ако е имал нарушения на регулиращите принципи, да се изповяда пред него. След това трябва да му даде дакшин (пари). Този, който се е хранил през екадаши, трябва също да нахрани брамин на следващия ден. Това ще достави удоволствие на Всевишния.
О, сине, ако човек е постил без позволението на своя гуру или ако жена е постила без позволението на съпруга си, те трябва да дадат бик на брамин. Мед и кисело мляко също са подходящи подаръци за брамин. Ако през екадашито си ял само плодове, на следващия ден трябва да пожертваш плодове. Този, който е употребявал масло, трябва да пожертва гхи, този, който не е използвал гхи, трябва да пожертва мляко, този, който не е употребявал зърнени храни, трябва да пожертва ориз, този, който е спал на пода, трябва да пожертва креват с със завивките, този, който е ял от чинийка от листа, трябва да пожертва гърненце с претопено масло, този, който е мълчал, трябва да пожертва звънче, който не е ползвал сусам, трябва да пожертва злато и да нахрани двама брамини с богата храна. Този, който иска да предотврати оплешивяване, трябва да дари огледало на брамин, този, който има употребявани обувки, трябва да подари обувки, който не е употребявал сол, трябва да подари малко захар. През целия месец трябва да се предлага на Бог Вишну или на Шримати Туласи гхи лампа.
Постът е съвършен, ако бъдат подарени на достоен брамин златно или медено гърненце напълнено с гхи или фитили, напоени с гхи и гърненце, пълно до една осма със злато и покрито с плат. Този, който не може да подари тези неща, трябва да каже няколко добри думи на брамина.
Който постъпи така, несъмнено ще получи пълната благословия от поста в екадаши (6).
След като изрази своето уважение и получи разрешение, преданият, трябва да се нахрани. С това екадашито е завършено. Чатурмаси и това, от което се отричаме в Чатурмаси, трябва да бъде пожертвано за брамините. О, царю, този, който следва Чатурмаси, получава неизчислими блага и след смъртта си попада в обителта на Бог Васудева. О, царю, всеки, който напълно, без прекъсване спазва Чатурмаси, достига вечно щастие и няма да се ражда повече в материално тяло. Този, който прекъсне поста, ще загуби зрението си или ще се разболее от проказа.
До тук, те запознах със съвършения път на следване на Харибодхини екадаши. Всеки, който чете и слуша за това екадаши, ще придобие благата равни на тези, които произтичат от жертване на крава за достоен браман.”
Така завършва повествуванието за славата на Картика екадаши, известно още като Харибодхини екадаши или Девоттхани екадаши от „Сканда пурана“.

Забележки:
1. Във Ведите е казано: “…който се храни в дома на шудри, се сприятелява с шудри, спи с жените на шудри и вече се е превърнал в шудра. Неговите сто следващи раждания ще бъдат в дом на кучеядци.”
2. В „Падма пурана“ е казано: “Ако човек върши съзнателно грехове, като разчита че възпяването на свещените имена на Бог ще го очисти от тези му грехове, то той губи всички пътища за пречистване. Греховете, натрупвани съзнателно, се наричат мокри. Греховете, натрупвани несъзнателно, се наричат сухи. В този си разказ бог Брама казва, че спазването на Харибодхини екадаши може да избави както от сухите, така и от мокрите грехове.”
3. Една калпа се състои от дванадесет часа на бог Брама, или 4 320 000 000 наши години. В „Багавад гита“ 8.21 Бог Кришна казва, че “който отиде в Неговата обител, никога повече не се връща в материалния свят.” Логично е да си помислим, че ако някой престои там милиарди калпи, то той вероятно ще извършва предано служене, ще придобие съответните качества и поради това ще остане там завинаги.
4. Манджарите поднасяни на Бог трябва да бъдат току що откъснати и свежи. Повехналите и твърди манджари не бива да се поднасят на Бог.
5. В „Бхагавад гита“ 10.25 Бог Кришна казва: “от жертвоприношенията аз съм джапа яджна.” В „Калисантаран упанишад“ е казано, че в епохата на Кали най-доброто средство за достигане на спасение е възпяването на Бог чрез маха мантра, която се състои от шестнадесет думи. Ето я и самата маха мантра, проповядвана от Шри Чайтаня Махапрабху:
Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе
6. За вайшнавите благотворителността представлява следване на пътя на Кришна-съзнание, основен елемент в който е възпяването на Бог чрез маха мантра. Самият Шри Чайтаня Махапрабху е казал: “…братко, възпей Бог с маха мантра, та макар и само един път. Това е единствената милост, която искам да ми дадеш.”
7. Ако един предан има финансовата възможност да дари нещо материално като благотворителност, то той може да даде малко семена от сусам, дреха или храна като милост към бедния, но това не е задължително.

One Comment

  1. Обратна връзка: Екадаши – най-добрите дни в месеца за лечебен глад | Стефи Божилова

Коментарите не са активни