Тунгавидия

Тунгавидия

Тунгавидия

(Вакрешвара Пандит в Гаура – лила)

Нейният тен е като кункум, смесен с камфор и шафран. Тя се облича с жълти премени. Майка й се казва Медха, а баща й – Паускара. Нейният така наречен съпруг се казва Валиш. По характер тя е най-щедрата. Тя е с 5 дена по-млада от Радхарани. Нейното служене е да пее и танцува. Тя пребивава в оцветената в оранжево Тунгавидйа Кунджа, разположена в западното венчелистче на Йогапитха. Манджумедха, Сумадхура, Сумадхия, Мадхурекшана, Танумадхия, Мадхушйанда, Гуначуда и Барангада Сакхи принадлежат към нейната група.