Първите дни на годината, в компанията на Тиртха Махарадж (част 2)

Въпреки упоритата мъгла навън, в компанията на Тиртха Махарадж, близки приятели и многобройни гости се къпехме в светлината на вечното духовно знание.

Беседите продължиха с оглед на 64-те основни практики на бхакти йога, описани от Шрила Рупа Госвами в “Бхакти Расамрита Синдху”. Срещите ни включваха и обширни сесии с въпроси и отговори.

Тиртха Махарадж - лекция

Тиртха Махарадж – лекция

Успоредно с това, разисквахме теми в областта на раса, бхава и маха-бхава. Също, възпяването на Святото Име, външните и вътрешни признаци на ваишнавата, различните аспекти на гуру и възпитаник, както и отношенията по между им. Сред основните линии на дискусиите бе преданото служене и важността на честото ни заемане с него.

Тиртха Махарадж - лекция

Тиртха Махарадж – лекция

Святият ден Екадаши (11-ти януари) почетохме с Огнена церемония и множество дейности, благоприятни за духовния прогрес.

След тези незабравими 10 дни, вдъхновени тръпнем в очакване за следващата ни среща с Тиртха Махарадж. Благодарим ви за споделените мигове!

Шри Гауранга Махапрабху

Шри Гауранга Махапрабху

Тук можете да слушате и сваляте аудио-записи на лекциите.

…и още нещо:

Към първата част >>