Рупа Манджари

Рупа Манджари

Рупа Манджари

(Шрила Рупа Госвами в Гаура-лила)

Нейното тяло е прекрасно жълто (горокона). Дрехата й е с цвят на пауново перо. Нейното служене е да предлага златни бетелови ядки. Тя пребивава в Руполаса Кунджа, разположена на север от Лалита Кунджа.

2 Comments

  1. Обратна връзка: Шри Рупа Госвами | vaisnava.org

  2. Обратна връзка: Шри Рупа Госвами - vaisnava.org

Коментарите не са активни