Ритуал по посрещане на Слънцето

Gurudev-Sunrise

от Бхакти Камала Тиртха Махарадж

Пристигаме на мястото десетина минути преди изгрева.

Водещият застава най-отпред, а останалите се подреждат зад него, както им е удобно.

С тиха джапа медитация, очакваме Слънцето да се покаже на хоризонта.

Малко преди Слънцето да се покаже, по желание (и ако времето го позволява) събуваме обувките си, за да можем да имаме контакт със земята.

Когато Слънцето започне да се подава над хоризонта, с първите лъчи, протягаме ръцете нагоре, като дланите сочат към Него.

Изпяваме заедно (водещият и всички останали) 10 пъти:

асато ма сат гамая

тамасо ма джьотир гамая

мритьор ма амритам гамая

Водещият брои: Брои се на пръстите на дясната ръка, подобно на броенето на Гаятри мантра (започваме от средната възглавничка на безименния пръст, в кръг). Само водещият брои, а останалите го следват.

10 изпявания на матрата са точно толкова време, колкото е необходимо на Слънцето да изплува над хоризонта.

След края на мантрата, бавно сваляме ръцете (без да ги сгъваме в лактите) и с кръгово движение ги събираме пред себе си. Вече със свити ръце, събираме длани и правим малък процеп във формата на  ромб, през който гледаме Слънцето. Още два пъти се изпяваме мантрата.

С това действие се отваря Слънчевата (светлинната) врата, която ни осигурява извисяване и ни дава възможност да прекрачим прага към по-висше съзнание и вечен живот.

След това събираме ръце пред себе си с отворени шепи. сякаш държим Слънцето в тях. Няколко секунди се пази тишина.

Водещият казва:

  • Пречистващата сила, в себе си приемам – всички повтарят след водещият.

С отворени длани се обливаме със събраната светлина, като с длани преминаваме надолу по шията и гърдите до кръста. Това движение символизира значението на тези думи. Докато правим това движение, можем да изговаряме наум молитва за личното ни пречистване, така както ние го чувстваме. Например: пречисти ме от всички нежелани замърсявания.

След това ръцете се отпускат до тялото с обърнати длани към слънцето. През отворените длани, приемаме благословиите на слънчевите лъчи.

С три дълбоки вдишвания приемаме в себе си пречистващата сила.

Отново събираме ръце пред себе си с отворени към слънцето шепи.  Водещият казва:

  • Лечебната сила в себе си приемам – останалите повтарят

Отново галим лицето и тялото с длани, пълни със светлина. Междувременно можем да кажем вътрешна молитва за личното ни лечение. Дори, ако желаем, можем да докоснем тази част от тялото си, която се нуждае от лечение.  Можем също да се помолим да получим благословия да лекуваме другите. Например: Излекувай мен, за да мога да лекувам другите.

Отново пускаме ръцете до тялото, като дланите са обърнати към Слънцето и приемаме благословиите на лъчите.

С три дълбоки вдишвания приемаме в себе си тази лечебната сила.

За трети път събираме ръце пред себе си с отворени към слънцето шепи.  Водещият казва:

  • Жизнената сила в себе си приемам – останалите повтарят

Отново галим лицето и тялото с длани, пълни със светлина. Междувременно можем да кажем вътрешна молитва като: Дай ми сила за живот и ме изпълни със същността на живота.

Отпускаме отново ръцете до тялото с отворени длани към Слънцето и приемаме благословиите на лъчите.

С три дълбоки вдишвания, приемаме в себе си жизнената сила.

Събираме длани в молитвена поза пред сърцето.

Водещият отива до двамата най-близки до него хора (първо при единия, а после при другия). Хваща с дланите си дланите на другия, поглежда го в очите и казва: “Светлината победи!”

/Ако има много нови участници, е добре тихичко водещият да добави “Предай нататък”/.

Всеки приел благословията, предава нататък същите думи по същия начин.

Така от длани в длани, от сърце към сърце, Посланието е предадено.