Рати Манджари

Рати Манджари

Рати Манджари

(Шрила Рагхунатха Даса Госвами в Гаура-лила)

Другото й име е Туласи Манджари. Някои я наричат Бханумати Манджари. Нейното тяло е като пробляснала светкавица. Нейните дрехи са украсени със звезди. Нейното служене е да масажира лотосовите нозе на Радха и Кришна. Тя обитава Ратйамубуджа Кунджа, разположена на юг от Индулекха Кунджа.