Паривартини екадаши

Юдхиштхира Махараджа попитал Бог Шри Кришна: “Кажи ми, моля Те, как се нарича екадашито, което се намира в светлата част на месец Бхадрапада (август-септември)? На кое божество трябва да се поклоним в този ден и каква е наградата за неговото спазване? Разкажи ми милостиво за всичко това.”

Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “Това екадаши, о, Юдхиштхира се нарича Вамана екадаши. То дарява велико благо и най-висшето освобождение от материалното робство. Тъй като отстранява всички последствия от греховете, то се нарича също Джаянти екадаши. Дори само когато слуша за неговата слава, човек се освобождава от последствията на всички свои предишни злодеяния. Този пост е толкова благоприятен, че неговото спазване дарява със същите блага, както и жертвоприношението на кон. Няма по-добро от това екадаши, тъй като чрез него много лесно можеш да получиш освобождение. Който желае да получи освобождение от материалния свят, трябва да пости през Вамана екадаши. Спазващите този пост вайшнави, трябва с любов да се поклонят на Върховния бог в образа на Ваманадев, въплъщение във формата на джудже с очи като лотосови цветове. Като постъпват така, те обожават всички други богове, включително на Брама, Вишну, Шива и достигат обителта на Бог Хари. В трите свята няма по-важен пост. Това екадаши е толкова важно, защото попада в деня, в който спящият Бог се обръща от едната си страна на другата. Поради това, това екадаши се нарича Паривартини.”

Махараджа Юдхиштхира попитал Бог: “Джанардана, моля Те, кажи ми кога Върховният Бог спи и кога се обръща на другата страна? О, Господи, какво става с всички живи същества, докато Ти спиш? Моля Те, разкажи ми как си обуздал Бали Махараджа, а също така как можем да удовлетворим брамините. Как трябва да спазваме чатурмаси (1)? Бъди милостив към мен и отговори на въпросите ми.”

Върховният Бог отвърнал: “Юдхиштхира, ти, който си лъв сред царете, на тебе с радост ще разкажа една история, която отстранява всички последствия от извършените грехове.

Някога, в Третя юга, живя цар на име Бали. Независимо от това, че беше роден в семейство на демони, той беше мой преданоотдаден. В моя чест, той изпя много ведически химни и за да Ме удовлетвори, извърши ритуала хома. Почиташе два пъти родените брамини и ги караше да извършват ежедневни жертвоприношения. Бали се би с Индра и го победи в тази битка. Бали завладя райското царство, което бях дал на Индра, поради което Индра заедно с останалите полубогове, а също така и много велики светци, дойдоха при Мен, за да се оплачат от Бали Махараджа. Свеждайки глави до земята и пеейки свещени молитви от Ведите, те, заедно със своя учител Брихаспати, ми отдадоха своите почитания. Съгласих се да защитя техните интереси и приех образа на джуджето Ваманадев – Моето пето въплъщение.”

Цар Юдхиштхира попита: “Господи, как Ти успя в тялото на джудже да победиш толкова могъщ демон? Моля Те, обясни това на Твоя преданоотдаден.”

Върховният Бог, Шри Кришна, отвърна: “Макар и джудже, поради това, че бях облечен като брамин, просих милостиня от Бали Махараджа, поисках и той да Ми даде земя. Казах: “Бали, пожертвай за мене толкова земя, колкото мога да заградя с три стъпки.” Без много да се замисля Бали се съгласи да удовлетвори молбата Ми. Тогава Моето тяло порасна до гигантската ми трансцендентална форма. Стъпалата Ми закриха цялата Земя, бедрата Ми закриха Бхуварлока, коремът Ми – Махарлока, гърдите Ми – Джаналока, шията Ми – Тапарлока, главата и лицето Ми – Сатялока. Покрих цялото материално творение. Всички планети на Вселената бяха обхванати от Моята гигантска форма. Виждайки това Мое изумително забавление, всички полубогове, включително Индра и Шеша – царят на змиите, запяха ведически химни и отправиха молитви към Мен. Хванах Бали за ръката и му казах: “О, безгрешни, с първата крачка обхванах земните планети, с втората – небесните. Къде да направя третата крачка, за да отмеря земята, която ти ми обеща?”

Чувайки това, Бали Махараджа падна по очи и Ми предложи своята глава. О, Юдищира, поставих стъпалата си на неговата глава и го изпратих по целия му път до Паталока. Виждайки неговото смирение, останах много доволен и му казах, че завинаги ще остана в неговия дворец. От тогава, от светлата половина на месец Бхадра, Бали, синът на Вирочана, постави в своя дворец Моето мурти.

О, царю, до Харибодхини екадаши (светлата половина на месец картика), спя в млечния океан. Благата, получавани през това време, са особено големи. Затова трябва правилно да се спазва Паривартини екадаши. То пречиства и разрушава всички греховни реакции. В този ден искреният преданоотдаден трябва да се поклони на Бог Тривикрама, Ваманадев, върховния баща, защото тогава се обръщам в съня си на другата страна. Ако е възможно, трябва да бъде даден ориз с кисело млеко на достойна личност, също така сребро, както и да се бодърства цяла нощ. Самото спазване на това екадаши освобождава човека от материалната природа. Спазващият това свещено екадаши, така както го описах, несъмнено ще получи цялото щастие на този свят, а на края – и царството на Бог. Този, който само слуша с преданост това повествувание, попада в царството на полубоговете и от него се излъчва сияние като от самата Луна. Толкова могъщи са енергиите, които се задействат от спазването му. Спазването му е равностойно на хиляди жертвоприношения на коне.

Така завършва повествуванието за славата на Правартини (Вамана) екадаши, намиращо се в светлата половина на месец Брахпада и описано в „Брахма Пурана“.

Забележка:

1. Всички, които се интересуват от начина на спазване на поста “Чатурмаси”, трябва да се обърнат към „Бхавишя Пурана“ – глава “Чатурмаси махатма”.

One Comment

  1. Обратна връзка: Екадаши – най-добрите дни в месеца за лечебен глад | Стефи Божилова

Коментарите не са активни