Парама екадаши

Махараджа Юдищира казал: “Всевишни Господи, как се нарича екадашито в тъмната половина на допълнителния месец на високосната година? О, владетелю на всички вселени, в какво се изразява правилното следване? Бъди милостив, дай ми това знание.”
Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: “Юдищира, този достоен за прослава ден се нарича Парама екадаши. То дарява могъща благословия за радостен живот и окончателно освобождаване от цикъла на раждане и смърт. Спазването на това екадаши е подобно на спазването на екадашито в светлата част на месец Картика. В това екадаши трябва да се поклониш с голяма любов и преданост на Мен, най-добрия от всички живи. Ще ти разкажа историята в такъв вид, в какъвто я разказват великите мъдреци от град Кампила.

Преди много години живял един благочестив брамин, на име Сумедха в град Кампила. Съпругата му се казвала Павитра и била много целомъдрена и вярна жена. Поради натрупани в минал живот грехове, Сумедха нямал нито пари, нито зърно. Просел храна от хората и водел полугладно съществуване. Eдва успявал да осигури храна, дрехи и подслон за прекрасната си съпруга и за себе си. Павитра имала прекрасен характер и продължавала вярно да служи на съпруга си, независимо от неговата бедност. Ако в домът им понякога идвали гости, за тях винаги имало прилична храна, а самата тя гладувала. Нейното прекрасно подобно на лотос лице никога не било засенчвано от огорчение и тъга. Поради това че често гладувала тя била слаба, но това не променяло нейното отношение към Сумеда. Натъжен от своята лоша съдба, веднъж Сумеда казал на Павитра: “Скъпа моя, най-прекрасна сред жените, аз прося милостиня от богатите хора, но получавам само остатъците от трапезата им. Какво да направя? Как да променя положението ни? От къде да търся помощ? О, моя послушна и любяща жено, без достатъчно средства, един мъж не може да създаде успешно и щастливо семейство (1). Моля те, съгласи се да замина в чужди краища и да се опитам да спечеля пари. Ако аз предприема това, сигурно ще успея. Без усилия човек не може да удовлетвори своите желания и потребности. Мъдреците казват, че когато предприемеш нещо с ентусиазъм, винаги успяваш (2).”
Чувайки думите на съпруга си, Павитра положила дланите си в молитвена поза, очите й се насълзили и тя с уважение и любов промълвила: “За мен ти си най-мъдрият човек. Този, който в беда мисли за благополучието на другите, говори така, както ти говориш сега. В свещените писания обаче е казано, че богатството, което имаш в този живот зависи от делата ти в предишния живот. Ако в предишните си животи не си раздавал милостиня, можеш да седиш върху планина от злато, голяма колкото Сумеру и да си останеш беден (3). Каквато и да е жертва като образование, пари, плодородна земя и т.н. се връща при теб в бъдещ живот. Ние получаваме, каквото даваме. Никой няма да получи никакво благополучие, ако не е раздавал милостиня в предишния си живот. О, най-добър от брамините, това че сега сме бедни, означава, че в минали животи не сме давали милостиня на бедните. Затова, милостиви мой съпруже, трябва да останеш сега с мен. Без теб не мога да живея и един миг. Без съпруг, жената ще бъде отхвърлена както от баща, така и от майка, брат, свекър или кой да е от семейството. Всеки ще каже: “Ти се отдели от съпруга си, нещастнице!” . Аз ще бъда сурово осъждана (4). Моля те, остани при мен и бъди доволен от това, което имаме. Това, което ни е отсъдено да имаме, ще придобием, когато му дойде времето и тогава ще му се насладим.”
Чувайки тъжните думи на съпругата си, Сумеда решил да остане при нея. Веднъж там отседнал великият мъдрец Каундина. Когато го видели Сумеда и жена му, отишли при него и му се поклонили. С наведена глава Сумеда казал: “Много сме щастливи, че можем да те приветстваме тук, о, най-мъдри сред мъдреците. Животът ни стана по-радостен и  дължим това на теб. Сумеда предложил на Каундине муни удобен престой и високо превъзнесъл неговия аскетизъм и ученост. ”Днешната среща с теб ми донесе успехи.”

Бедната общност на брамините нахранила мъдрецът обилно и изискано според възможностите, след което Павитра го попитала: “О, мъдрецо, какво трябва да направим, за да се избавим от бедността? Как човек, който не е давал милостиня предишния си живот, може да има добро семейство, благополучие и образование? Мъжът ми иска да ме напусне и да отиде в чужди крайща по просия. Аз го умолявам да остане тук, при мен. Смирено му казах, че ако живеем в бедност в този живот, това е, защото не сме раздавали достатъчно милостиня в предишните си животи. Той реши да остане при мен. Моята най-голяма сполука е, че ти милостиво се появи тук. Сега се надяваме да видим края на нашата бедност. О, най-добър от брамините, моля те, бъди милостив и ни кажи, как можем да се отървем от страданията, които ни носи бедността? Опиши ни средство – място на поклонение, което да посетим, ден за пост, който да спазваме, аскези, които да извършим, така че да се отървем завинаги от нашето нещастие.”
Изслушвайки искрената молба на тази търпелива жена, Каундина помълчал малко, след това казал: “Има ден за пост, който е особено скъп на Върховната Божествена Личност, Бог Хари. Пост в този ден унищожава всички грехове и всичко останало, което носи бедност и страдания. Този ден се намира в тъмната половина на допълнителния месец през високосната година и е известен като Парама екадаши. Това е най-скъпият ден на Бог Вишну. Това екадаши дава всичко необходимо – пари, зърно и накрая освобождение. Вечерта трябва да започнеш да възпяваш Бог, да танцуваш и това да продължи цяла нощ. Бог Кувера веднъж спазил този свещен ден. Виждайки неговата преданост, бог Шива бил удовлетворен и го назначил за небесен ковчежник. Също така, цар Харишчандра постил през това екадаши и успял да си върне продадените син и съпруга, а след това безпроблемно управлявал царството си. Затова, о, широкоока, винаги спазвай свещения пост в Парама екадаши, следвай всички правила и предписания и бди през цялата нощ.”

Бог Кришна продължил: “Юдищира, сине на Панду, така Каундина муни дал знание на Павитра за поста в Парама екадаши.
След това Той казал на Сумедха: “През следващия ден, двадаши, трябва да спазите поста Панчаратрика, в съответствие с правилата и предписанията. След като извършите сутринното умиване, ти, съпругата ти и родителите ви трябва да постите пет дни съгласно своите възможности. Тогава ще станеш достоен да се завърнеш обратно вкъщи, в обителта на Бог Вишну. Дори и веднъж да постъпиш така, ти ще попаднеш на небесните планети. Този, който добре храни достоен брамин през тези пет дни, получава резултат такъв, все едно, че е хранил всичките полубогове, хора и демони. Този, който пожертва в тези пет дни стомна вада за два пъти роден брамин, получава благата ако би пожертвал цялата Земя. Всеки, който даде на учен човек гърненце пълно със сусам, ще живее на небето толкова години, колкото зърна има в гърненцето. Който жертва гърненце пълно със златисто гхи, ще се наслади напълно на всичко на земята след което ще попадне в обителта на бога на Слънцето. Този, който през тези пет дни се въздържи от секс, ще получи небесното щастие, да се наслаждава с девите на Индралока. За това ти Сумедха и ти Павитра, трябва да постите тези пет дни от Панчаратрика. Тогава ще получите зърно в изобилие и богатство до края на дните си на тази планета. След това вашето жилище ще бъде духовния свят.”
Браминската общност, Сумедха и Павитра изслушали този разказ и стриктно спазили дадените им наставления. Скоро след това видели прекрасниат принц, който се приближил към тях от царския дворец. По заповед на бог Брама, принцът им дал чудесно обзаведен собствен дом и ги поканил да живеят в него. Оценявайки високо тяхното търпение и отречение, той им дал този дом пожизнено и се върнал в двореца. Сумедха и Павитра се наслаждавали до края на живота си на всички материални блага, а след това се отправили към обителта на Вишну.
Всеки, който спазва пост през Парама екадаши и през Панчаратрика, се освобождава от всички свои грехове, и след като се наслади на земния живот, се завръща на Кришналока, както браминът Сумедха и неговата предана съпруга Павитра.
Невъзможно е, о, Юдищира, да се пресметнат благата придобити от пост в Парама екадаши. Те са равни на придобитото от умиване в такива места на поклонение, като езерото Пушкара, река Ганг или раздаване на крави и милостиня и всички други религиозни дейности. Този, който пости през този ден, вече е извършил приношение на предците в Гае. Той получава това, което дават постите във всички останали благоприятни дни. Както меджу варните (кастите) най-добрата е браминската, между животните – кравата, между полубоговете – бог Индра, така сред месеците най-добър е допълнителният месец на високосната година.
Казват, че постът Панчаратрика, постът през петте дни на допълнителния месец, отстранява всички грехове. Обаче, в комбинация с поста в Парама екадаши и Падмини екадаши, унищожава всички човешки грехове. Ако някой не може да пости през всичките тези дни, то той трябва да пости съгласно своите възможности. Този, който е приел раждане в човешко тяло и не извършва правилното умиване в допълнителния месец, и не спазва тези екадаши, много скъпи на Бог Хари, извършва самоубийство и ще страда раждайки се сред 8 400 000 вида живи същества. Рядкото рождение в човешко тяло е предназначено придобиване на благословии и следващото го освобождение. Това е смисълът на спазването на пост в това благоприятно Парама екадаши.”
Бог Кришна завършил: “О, безгрешни Юдищира, по твоя молба описах големите блага, придобивани от пост в Парама екадаши, намиращо се в тъмната половина на допълнителния месец на високосната година. Ако е възможно, спазвай този пост.”
Цар Юдищира, неговият брат и съпругата му Драупади спазвали точно наставленията на Бог Кришна. След като се насладили на редки блаженства в материалния свят, те се върнали обратно при Бог. Всеки, който правилно извършва ритуалните умивания и спазва постите в екадаши, ще достигне накрая обителта на Шри Вишну и тогава към него ще отправят възхвала и молитви всички полубогове.

Така завършва повествуванието от Сканда Пурана за славата на Парама екадаши, екадашито от тъмната част на допълнителния месец на високосната година.

Забележки:
1. Чанакия Пандит казва: “Без доходи, животът на един глава на семейство е безполезен.”
2. Свещените писания потвърждават: “Ако предприемеш нещо с ентусиазъм, несъмнено ще успееш.” Ако с примирение кажеш: “Аз приемам своята съдба”, то ти си лентяй.
3. Ведическите писания казват: “Трансцедентално знание, духовно образование, удовлетвореност от материално положение и семейно щастие получават тези, които обилно са раздавали милостиня. Всичко добро, извършено от човек, му се връща в изобилие.”
В Ману-нити Ману махараджа казва: “Всичко предначертано от Видхата, този който определя съдбата, се връща. Така нареченото добро образование, умение и ентусиазъм не носят успех.”
4. Нити-шастра казват: “Без протекция и поддръжка не могат да живеят три категории – учените хора, жените и пълзящите растения.” В Гаруда Пурана е казано: “Целомъдрената жена смята, че да служи на своя съпруг, който се утвърждава по духовния път, това е нейното небесно, висше наслаждение и велика аскеза. Ако съпругът й е доволен, тя смята, че е доволен Всевишния Бог, и всички полубогове, тъй като са част от Него.”

One Comment

  1. Обратна връзка: Екадаши – най-добрите дни в месеца за лечебен глад | Стефи Божилова

Коментарите не са активни