Папанкуша екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Мадхусудана, как се нарича екадаши, което се намира в двете светли седмици на месец Ашвина (септември-октомври)? Моля те, бъди милостив и ми разкажи за него.“
Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “Царю, чуй как ще ти разкажа за славата на Папанкуша екадаши, което те спасява от всички грехове. В този ден всички трябва да обожават Падманабха, спазвайки предписанията. Падманабха е Бог, чийто пъп прилича на лотос. Всеки, който спази предписанията, ще може да се присъедини към небесните забавления, такива, каквито той ги иска, и накрая ще постигне освобождение от преражданията. Ако изразиш смирените си почитания на седящия върху Гаруда Бог Вишну, можеш да достигнеш същите блага, които иначе се достигат с продължителен аскетизъм и контрол над сетивата. Дори човек да има много грехове, той може да избегне ада, като служи на Бог Хари, спасителят от всички предишни злодеяния.
Благата, които можеш да достигнеш чрез поклонение на светите места, се постигат чрез възпяване на светите имена на Бог Вишну (1). Всеки, който възпява светитe имена Рама, Вишну, Джанардана и Кришна, особено през екадаши, никога няма да види обителта на Ямарадж. Това се отнася и за тези, които постят през Папанкуша екадаши.
Вайшнавите, които се отнасят непочтително към бог Шива, а също и шиваитите, които се отнасят непочтително към мен, непременно ще попаднат в ада. Онова, което можеш да придобиеш чрез жертвоприношения на хиляди коне и стотици жертвоприношения Раджасуя, е по-малко от една шестнадесета на придобитото от благословения пост през екадаши. Няма по-големи блага от тези, които се постигат чрез пост през екадаши. В трите свята няма нищо по-благоприятно и с такава сила освобождаващо от греховете, както екадашито в деня на Бог Падманабха, чийто пъп е подобен на лотос.
О царю, докато човек не спазва постът в деня на Бог Падманабха, наричан Папанкуша екадаши, той ще си остане грешник и никога няма да се отърве от последствията от предишните грехове. Няма блага в трите свята, които да са недостъпни за тебе, ако спазваш постите през екадаши. Всеки, който с вяра спазва този пост, никога няма да види олицетворяващия смъртта бог Ямарадж. Този, който желае освобождение, рая, добро здраве, красива жена, богатство и изобилна реколта, трябва просто да пости през този ден.
О царю, дори Ганг, Гайя, Каши, Пушкара или свято място като Курукшетра не могат да дадат такива блага, като Папанкуша екадаши.
О Юдхиштхира, защитнико на земята, спазващият това екадаши трябва да бодърства през следващата нощ. Който постъпва така, с лекота ще достигне обителта на Върховния Бог, Шри Вишну. Десет поколения роднини по майчина линия, десет поколения по бащина линия и десет поколения по линия на съпругата ще постигнат освобождение, ако спазваш това екадаши. Всички те ще достигнат своята изначална, трансцедентална, четириръка форма. Облечени в жълти дрехи и украсени с прекрасни гирлянди, те ще се възнесат в духовния свят на гърба на Гаруда, врагът на змиите. Това е благословията, която получават моите предани за спазването на Папанкуша екадаши. О най-добър от царете, всеки, който пости през Папанкуша екадаши, без значение дали е дете, юноша или старец, се освобождава от своите грехове и възможно раждане в ада. Този, който спазва пост в екадаши, се освобождава от всички грехове и се завръща в обителта на Бог Хари. Този, който жертва злато, сусамово семе, плодородни земи, крави, зърно, питейна вода, чадър или чифт обувки, в този свещен ден, никога не попада в обителта на Ямарадж, изпълнителя на наказания. Ако някой жител на земята се отклони от духовния път, особено от спазване на екадаши, то казано е, че неговият дъх не е нещо повече от пухтенето на ковашки мех.
О най-добър от царете, в Папанкуша екадаши трябва да бъде извършено ритуално умиване даже на бедния, след което да му бъде дадена милостиня и да бъдат извършени други благоприятни дейности според възможностите. Този, който извършва жертвоприношения, строи обществени водоеми, места за почивка, паркове или домове, няма причина да се бои от наказанията на Ямарадж. Ако човек живее дълго и богато, роден е в знатно семейство и не боледува, трябва да разбере, че в предишните си животи е извършвал тези благочестиви дейности. Спазващият Папанкуша екадаши достига обителта на Върховния Бог.”
Бог Кришна завърши: “О безгрешни Юдхиштхира, запознах те със славата на Папанкуша екадаши. Ако искаш да научиш повече за екадаши, питай по-нататък.”

Забележки:
1. Съгласно „Шримат Бхагаватам“, Вишну под формата на пуруша е четвъртата експанзия на Върховния Бог.