Нирджала екадаши

Веднъж Бхимасена, по-младият брат на Махараджа Юдхиштхира, попитал великия мъдрец Шрила Вясадев, който е един от дедите на Пандавите, дали е възможно този, който не спазва предписаните пости екадаши, да се върне в духовния свят.

Бхимасена казал: “Премъдри дядо, брат ми Юдхиштхира, моята скъпа майка Кунти, възлюбената ми съпруга Драупади, братята ми Арджуна, Накула и Сахадев спазват пост в екадаши и строго следват всички предписания и правила, които се отнасят за тези свети дни. О, дядо, аз обаче не мога да живея без храна, гладът е непоносим за мен. Ще раздам щедри пожертвувания, спазвайки ритуала, правилно ще обожавам Шри Кешава, но не мога да постя. Моля те, кажи ми как да постигна без пост това, което получават тези, които постят.”

След като го изслушал Шрила Вясадев отговорил: “Ако искаш да попаднеш на небесните планети и да избегнеш адските планети, несъмнено трябва да спазваш както светлите, така и тъмните екадашита. ”

Бхимасена казал: “Премъдри дядо, моля те, изслушай ме. О, най-велик сред мъдреците, не мога да живея, ако не се храня поне веднъж дневно – просто няма да оживея, ако цяло денонощие не приема храна. Стомахът ми ще изгори от вътрешния огън, наричан Арика, огънят на храносмилането (1). Само когато се нахраня до насита, този огън притихва удовлетворен. О, велики светецо, способен съм да постя еднократно, затова ми разкажи за това екадаши, спазването на което, компенсира неспазването на всички други екадашита. Предано ще го спазвам със смирената надежда, че ще стана достоен за освобождение.”

Шрила Вясадев отвърнал: “Царю, ти си чувал от мен за различни видове предписани задължения като подробно описаните ведически церемонии. В епохата на Кали, обаче, никой не може да изпълни правилно тези задължения. Въпреки това, ще ти кажа как без да полагаш големи усилия, чрез съвсем леки отречения ще извлечеш максимална полза и накрая ще постигнеш щастие. Същността е описана във ведическите книги наречени Пурани и се състои в това да се откажеш от храна през всички екадашита – както през тъмната, така и през светлата половина на месеците. Който пости в екадаши, ще се спаси от адските планети.”

Като чул тези думи Бхимасена, най-силният от войните, изпаднал в ужас и се разтреперил като банянов лист при силен вятър. Уплашено попитал: “Дядо, какво мога да направя? Няма да успея цяла година два пъти в месеца да гладувам. Моля те, назови ми онзи ден, през който ако гладувам, ще получа най-висшето благо!”

Вясадев отвърнал: “Ти трябва да постиш и дори да не пиеш вода в екадашито, което се намира в светлата половина на месец Джейщха (май-юни), когато слънцето преминава през знаците на Телец и Близнаци. Учени мъже твърдят, че можеш да извършиш през тези дни ачман и измиване за пречистване. Но извършвайки това, не трябва да погълнеш вода повече от зрънце злато или синапено зърно. Само толкова вода трябва да има в дланите ти, прихлупени като ухо на крава. Ако изпиеш повече вода, може да се опиеш, както от вино.

Също така, не бива да приемаш никаква храна, иначе постът ще бъде нарушен. Този строг пост се спазва от изгрева на слънцето на екадаши до изгрева на слънцето на двадаши. Ако се опиташ много строго да спазваш този пост, ще постигнеш всичко онова, което би ти дало спазването на всичките двадесет и четири екадашита през цялата година.

Рано сутринта на двадаши преданите на Бог трябва да се изкъпят. След това, съгласно установените предписания и в зависимост от възможностите си, трябва да предложат не много злато и вода на достоен брамин. Накрая трябва с радост да приемат прасадам заедно с брамините.

О, Бхимасена, този, който спазва това екадаши, получава като награда това, което дават всички екадашита за цялата година. Това е несъмнено. А сега, Бхима, послушай за придобивките от спазването на това екадаши. Върховният бог Кешава, който държи раковина, диск, боздуган и лотос ми каза: ”Трябва да приемеш убежище при Мен и да следваш Моите наставления.” Каза ми също, че спазващият това екадаши, се освобождава от последствията на всички грехове. Този, който спазва поста Нирджала в Джейштха екадаши, наистина получава това, което дават всички останали екадашита взети заедно.

О, Бхимасена, във века на Кали – време на вражди и лицемерие, когато ведическите принципи бъдат унищожени или в най-голяма степен ограничени, когато е невъзможно извършването на правилно пожертвувание и спазване на ведическите принципи, как е възможно тогава да се пречистиш? На хората е даден удобен случай – когато постят в екадаши, ще се освободят от всички минали грехове.

О, сине на Ваю, какво друго да те посъветвам? Не трябва да се храниш нито през тъмните, нито през светлите екадашита, дори вода не бива да пиеш в особено благоприятния ден Джейштха–екадаши. О, Врикодара, всеки, който спазва това екадаши, получава това, което получават извършващите ритуалните умивания в местата за поклонение, раздаващите всякакъв вид милостиня и спазващите всички екадашита. В това няма съмнение. О, тигър сред хората, който пости през това екадаши, искрено става велик и постига всичко – богатство, сила, здраве. В страшния миг на смъртта ужасните ямадути със своите жълти и черни лица размятат огромни тояги и въртят във въздуха своите мистични въженца паша, но дори и в този момент те няма да могат да се приближат до спазилия екадашито. По-скоро, такава предана душа ще бъде взета във върховната обител на Бог Вишну от вишнудутите, чиито трансцедентални прекрасни тела са облечени във великолепни жълти дрехи, държат в четирите си ръце диск, боздуган, раковина и лотос. Да достигнеш до тези блага е възможно, ако точно спазваш това много важно екадаши, като се въздържаш дори от пиене на вода.

Когато Пандавите чули за благата, които се постигат със спазването на Джейштха–екадаши, те решили да го спазват точно така, както Шрила Вясадев обяснил на техния брат Бхимасена. Всичките Пандави го спазвали, въздържайки се от храна и вода и затова сега то се нарича още Пандаванирджала двадаши (2).

Шрила Вясадев продължил: “Бхима, като спазваш това екадаши, ти ще се избавиш от всички грехове. Трябва да се молиш на Върховния Бог Шри Кришна по следния начин: ’’Господи на всички полубогове! О, Върховна Божествена Личност, днес ще спазвам екадаши като не приемам вода. О, безгрешен Ананта, ще прекъсна този пост на следващия ден, в двадаши.” От този момент, за да се избави от греховете, преданоотдаденият трябва честно да съблюдава поста, с вяра в Бог и напълно контролирайки своите сетива. Без значение е дали греховете му са големи колкото планината Сумеру или са колкото хълма Мендарачала. Ако той съблюдава това екадаши, то греховете му се смаляват и накрая изгарят напълно. Толкова велика е силата на това екадаши.

О, най-добър между царете, човек трябва през това екадаши да раздава като милостиня вода и крави. Ако той по някаква причина не може да направи това, то трябва да дари на достоен брамин дреха или чаша вода. Наградата за дадената вода е равна на наградата, която би получил, ако раздава злато 10 000 000 пъти дневно.

О, Бхима, Бог Шри Кришна е казал, че този, който спазва това екадаши, е длъжен да извърши свещено измиване, да даде милостиня на просяка, да повтаря свещените имена на Бог на джапа и да извърши някое от препоръчаните жертвоприношения. Извършвайки това, той ще получи непреходни ценности. И няма нужда да извършва други религиозни действия. Спазването само на това екадаши ще доведе човека до най-висшата обител на Шри Вишну. О, най-добър от династията Куру, ако някой пожертва този ден злато, дреха или каквото и да било, то наградата, която ще получи, е непреходна. Запомни, че този, който изяде макар и едно зърно, се осквернява с грях и грехът се проявява чрез която и да е приета храна. В резултат на това, той се установява като кучеядец и след смъртта си ще страда на адските планети. Този, който спазва свещеното Джейштха екадаши и раздава пожертвувания, непременно постига освобождение от повтарящите се раждане и смърт и попада в най-висшата обител. Спазването на това екадаши, което съвпада с двадаши, освобождава от ужасния грях на убийството на брамин, употребата на алкохол, завист към духовния учител и несериозно отношение към наставленията му, а също така и от последствията на лъжата.

Слушай нататък, ти най-добър сред живите! Който и да било мъж или жена, които стриктно спазват този пост и обожават Всевишния Бог Джалашайн (спящият във водата) и поднесат на следващия ден на достоен брамин най-добрите сладкиши, и пожертват крава или пари, ще бъдат толкова скъпи на Върховния Бог Васудев, че сто техни предци ще попаднат във обителта на Бог. Без значение е дали тези хора са били грешници, с отвратителен характер или са били самоубийци. Несъмнено е, че тези, които спазват поста, се възнасят на удивителен летящ кораб в обителта на Бог.

Който в този ден даде на брамин стомна, чадър или обувки, попада на небето. Този, които слуша прославата на екадаши, също попада в трансцеденталната обител на Бог Шри Вишну. Този, който извършва обреда шрадха в памет на предците по новолуние, бива наречен амавася – особено ако това става по време на слънчево затъмнение – той получава голяма награда. Но същата тази награда получава и всеки, който слуша това свято повествование – толкова силно и скъпо на Бог е това екадаши. Трябва добре да почистим зъбите си, да не приемаме храна и вода, да спазваме това екадаши, за да удовлетворим Върховния Бог Кешава. В деня след екадашито трябва да се поклоним на формата на Върховния Бог, известна като Тривикрама, предлагайки му вода, цветя, благовония и ярко горящ светилник. Трябва от сърце да се помолим на Бог: “Бог на боговете, избавителю на всички, о, Хришикеша, властелин на сетивата, дари ме с освобождение, въпреки че аз не мога да ти предложа нищо освен тази скромна чаша вода.” След това чашата с вода трябва да бъде подарена на брамин. О, Бхимасена, след спазването на поста, раздаването на милостиня от препоръчаните предмети, според възможностите, преданоотдаденият трябва да нахрани брамини, след което мълчаливо да приеме прасадам.”

Шрила Вясадев завършил: “Много настоявам да спазваш поста в този благоприятен, очистващ, унищожаващ греховете двадаши именно по начина, по който ти описах. Напълно ще се освободиш от греховете и ще достигнеш най-висшата обител.”

Така завършва повествованието за славата на Джейштха екадаши или Бхимасена – екадаши от Брахма Пурана.

Забележки:

1. Произход на бога на огъня – Агни: Бог Вишну – Брахма – Ангирас – Брихаспати – Самю, който е баща на Агни. Найрити му поръчал да охранява югоизточната врата. Той е един от осемте материални елемента. И също като Махараджа Парикшит е много опитен в проверка на постъпките. Веднъж проверил Махараджа Шиби като се превърнал в гълъб. („Шримад Бхагаватам“ – Шрила Прабхупада [1.12.20])

Има три категории Агни:

Девагни – огън от горящи дърва;

Джатхарагни (Врика) – огън от храносмилане в стомаха. За този огън говори Бхимасена;

Вадавагни – огън, създаващ мъгла – когато топло и студено течение се смесят в океана.

2. В „Шримад Бхагаватам“ [12.13.12 и 15], се казва че Бхагаватам е квинтесенцията на всички Веданта философии (сарва-веданта-сарам). Недвусмисленото послание на „Шримад Бхагаватам“ е: пълно отдаване на Бог Кришна и предлагане на предано любовно служене. Строгото спазване на екадаши е мощен инструмент в този процес. Тук Шрила Вясадев подчертава важността на екадашитата.

3. Макар и астрологически постът да се пада в двадаши, той се нарича “екадаши”.