Наставленията на Махапрабху: Твоите Имена

„Осемте напътствия” от Гауранга Махапрабху
с 
озарения от Бхакти Камала Тиртха Махараджа

Втори стих

намнам акари бахудха ниджа сарва шактис
татрарпита ниямитах смаране на калах
етадриши тава крипа бхагаван мамапи
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах

Превод дума по дума: намнам – към имената; акари – е било направено; бахудха – по много начини, често, в много форми; ниджа – притежавам; сарва – всичко; шакти – сила, мощ, възможност, енергия; татра – там, затова, във; арпита – онези, които са включени, които са дадени; ниямита – ограничени, притежавани, контролирани; смаране – в помнене; на – не; кала – време; етадриши – такъв, подобен; тава – твоя; крипа – милост; бхагаван – о, Боже; мама – мой; апи – въпреки че; дурдайвам – лоша съдба, лош късмет; идришам – такъв; иха – тук, сега, в святото име; аджани – беше породена; на – не; анурага – привързаност, вярност, червено.

Твоите имена, проявени по безброй начини, притежават пълната Ти сила и в помненето им времето не може да постави ограничения. Такава е милостта Ти, мой Боже, но поради лошата ми участ, у мен не се поражда привързаност към тях.

Думата “различен”, “появяващ се в много форми” в стиха говори за първостепенните и второстепенните имена на Кришна. Има имена на Кришна, които са първостепенни – например Кришна, Гопинатха носят любовното настроение, паракия. Други имена като Рама, Васудева, Нарасимха са обръщения към величествения Бог. Второстепенните имeна – като Брахман, Параматма и други – отразяват само определени аспекти и не водят до особена близост. Макар те да показват могъществото на Бога, в тях то не е в своята цялост. Докато първостепенните имена не се различават от самата личност на Бога и притежават всичките Му енергии. В трансцеденталната хармония назованият не се различава от името.

Молитвена броеница

Молитвена броеница

Мантруването на ведическите мантри трябва да се изпълнява според стриктни правила и зависи от подходящото време, практикуващия и от много други неща. Но при мантрите на святото име няма ограничения и те могат да бъдат повтаряни свободно. Медитацията върху святото име се основава на милост. Има две необходими условия: от обективна гледна точка – разпространяването на божествената слава; а от субективна – нейното приемане. Думата “анурага”, която означава привързаност, дава представа за висшите нива на бхакти, защото другото й значение е “силно привличане”, а червеният цвят показва страстната природа на божественото обожание.

 

Автор на снимката: Нимай дас

 

Още коментари на Тиртха Махарадж върху осемте стиха на Шри Шикшащакам:

Стих 1: Силата на Святото Име
Стих 3: Уважение всекиму
Стих 4: Безусловна преданост
Стих 5: Млади синко на Нанда
Стих 6: Любовният полет на сърцето
Стих 7: Светът е пуст без Теб!
Стих 8: Безусловна Вярност