Манджулали

Манджулали

Манджулали

(Шрила Локанатха Госвами в Гаура-лила)

Нейният облик е като разтопено злато. Дрехата й е ярко червена. Нейното служене е да облича Радха и Кришна. Тя обитава Лилананда Кунджа на север от Вишакха Кунджа. Другото й име е Лила Манджари.