Лабанга Манджари

Лабанга Манджари

Лабанга Манджари

(Шрила Санатана Госвами в Гаура-лила)

Другото й име е Рати Манджари. Нейният облик прилича на светлина. Нейната дреха е украсена със звезди. Нейното служене е да поднася гирлянди от карамфили. Тя обитава Лабанга Кунджа на изток от Тунгавидйа Кунджа. Другото й име е Лила Манджари.