Кастури Манджари

Кастури Манджари

Кастури Манджари

(Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами в Гаура-лила)

Нейното тяло е като чисто злато. Дрехата й е искряща като кристал. Служенето й е да предлага сандалова паста. Тя пребивава в Кастури-ананда Кунджа, разположена на север от Судеви Кунджа.