Камика екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Всевишни Господи, изслушах разказа за славата на поста Девашаяни екадаши, който се намира в светлата половина на месец ашадха (юни-юли). Сега бих искал да чуя за екадаши, което се намира в двете тъмни седмици на месец шравана (юли-август). Говинда, бъди милостив към мен и ми обясни неговата слава. О, Васудева, смирено се прекланям пред Теб!”

Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “Царю, чуй внимателно как ще опиша благоприятното въздействие на този свещен ден, който унищожава всички грехове. Този въпрос бил зададен преди много време на бог Брама от Нарада Муни.

“Всемогъщи господарю”, казал Нарада, “Ти, който седиш на лотосов трон, моля те, кажи ми името на екадашито, което се намира в тъмната част на месец шравана. Бъди милостив и ми разкрий на кое божество трябва да се поклоним на този ден, какви правила трябва да следваме и какви блага ще получим от това?”

Бог Брама отвърнал: “Скъпи сине, за благото на цялото човечество, ще отговоря на въпросите ти, тъй като, дори само да слушаш за славата на Камика екадаши, ще получиш блага равни на тези, които получават, извършващите жертвоприношение на кон. Големи блага получава този, който почита и медитира върху лотосовите нозе на Бог Гададхара, който държи в ръцете си раковина, диск, рало и лотос, и когото наричат още Шридхара, Хари, Вишну, Мадава и Мадусудана. Благословията, която получават преданите на Бог Вишну, е много по-голяма от тази, която получават извършващите ритуално къпане във водите на Ганг в Каши (Варанаси), в гората Наймишарания или в Пушкара, където почитат мен (1). Наградата за този, който спазва Камика екадаши и почита Бог Шри Кришна, е по-голяма от наградата, която постигат получилите даршан с Бог Кедаранатха в Хималаите, или извършилите ритуално измиване на Курукшетра по време на слънчево затъмнение, или раздаващите земя заедно с горите и моретата като милостиня, или ритуално къпаните в река Гандаки или Гадавара при пълнолуние в понеделник, когато Съзвездието Лъв съвпада с Юпитер. Спазването на Камика екадаши дава същите блага, каквито дава пожертването като милостиня на млечна крава заедно с телето и храната за нея. Всеки, който се поклони в този ден на Бог Шридхара Дев (Вишну), е почитан от полубоговете, гандхарвите, паннагите и нагите.

Този, които се бои от своите стари грехове и е напълно оплетен в греховен материален живот, трябва да спазва това най-добро екадаши според своите възможности и така да постигне освобождение. Това екадаши е най-чисто от всички дни и най-могъщо в унищожение на греховете. О, Нарада, сам Господ Шри Хари е казал за това екадаши: “Спазващите пост през Камика екадаши получават много повече от тези, които изучават духовна литература.

Всеки, който пости през този специален ден и бодърства цяла нощ, никога не попада в мрежите на Ямарадж, олицетворяващ смъртта. Всеки, който спазва Камика екадаши, няма повече да страда в нови прераждания. В миналото много йоги, постили в този ден, са се върнали в духовния свят. Затова трябва да следваме техните благословени стъпки и строго да спазваме пост в Камика екадаши.

Всеки, който при почитането на Бог Хари Му предлага листа от Туласи, е свободен от грях. Той несъмнено живее без да бъде докоснат от греха, така както водата не докосва лотосовите листа, въпреки че лотосът живее във водата. Който предложи на Бог Хари листо от Туласи, е свободен. Той достига същите блага, които получава жертващият двеста грама злато или осемстотин грама сребро. Всевишният Бог е по-доволен, ако му поднесеш един лист от Туласи, отколкото покланяйки Му се да вършиш дарения от бисери, рубини, топази, диаманти, ляпис (лазурит), сапфири, камъни гомеда, тигрово око и корали. Когато предлагаш на Бог Кешава свежите манджари (цветове, филизи) на свещенното дърво Туласи, ти се спасяваш от всички грехове натрупани в този или друг живот. Несъмнено обикновеният даршан на Туласи през Камика екадаши отстранява всички грехове и докосването до Нея отстранява всички желания. Този, който полива Туласи, никога няма да се изплаши от бога на смъртта Ямарадж. Този, който отгледа Туласи, накрая достига Бог Кришна в неговата обител. Затова трябва ежедневно да отдаваш смирено почитание на Шримати Туласи, даряваща освобождение чрез преданото служене.

Даже Читрагупта, секретарят на Ямарадж, не може да оцени благата, които получава този, който обожава Туласи като й предлага гхи лампа. Това свещено екадаши е така скъпо на Върховната Божествена личност, че всички предци на този, който предлага гхи лампа на Бог Кришна през този ден, ще попаднат на небесните планети и ще пият там нектар. Всеки, който предлага гхи лампа или сусамово масло, на Бог Кришна през този ден, се освобождава от всички грехове и в тяло, сияещо като десет милиона светилници, достига обителта на Сурия, Бога на слънцето (2).”

О, Юдхиштхира, тези слова за несметната слава на Камика екадаши, което отстранява всички грехове, били изречени от бог Брама на Нарада Муни. Този свещен ден унищожава даже греха от убийството на брамана или неродено дете в утробата и издига човека до духовния свят, правейки го достоен за него (3). Всеки, който слуша с вяра разказите за славата на Камика екадаши, се освобождава от всички грехове и се връща обратно у дома при Вишну.”

Така завършва повествуванието за славата на Шравана екадаши, известно като Камика екадаши, от „Брама Пурана“.

Забележки:

1. В Пушкара се намира единственият храм на Земята, където се извършват церемонии на обожание на бог Брама.

2. Това екадаши е толкова могъщо, че дори който не може да пости, ще се издигне до небесните планетито заедно с предците си, ако следва правилата описани тук.

3. Човек, убил брамана, може да се освободи от греха като слуша за славата на Камика екадаши. Много се лъже обаче този, който крои планове за убийство и смята да избегне наказанието като след това слуша за това екадаши.