Йогини екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Всевишни Господи, изслушах казаното за славата на Нирджала екадаши, което е в светлата половина на месец Джейштха (май-юни). Сега бих искал да чуя за екадашито в тъмната част на месец Ашадха (юни-юли). Моля те, милостиво ми го опиши в детайли, о, убиецо на демона Мадху.”

Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “Царю, ще те запозная с най-добрия от всички дни на пости – екадашито, което се намира в тъмната част на месец Ашадха. То е известно като Йогини екадаши и унищожава последствията от всички грехове и дарява с най-висшето освобождение.

О, най-добър от царете, това екадаши освобождава хората, затънали в безкрайния океан на материалното съществуване и ги пренася до бреговете на духовния свят. Във всички три свята то е главният от свещените дни за пост. Ще ти разкрия тази истина, която е спомената в Пураните.

Царят на Алакапури – Кувера, ковчежникът на полубоговете, бил непоколебим предано-отдаден на бог Шива. Слуга, на име Хемамали, бил негов личен градинар. Но якша Хемамали бил погълнат от страст към своята прекрасна съпруга Сварупавати, която имала големи очарователни очи.

Хемамали бил длъжен да ходи всеки ден до езерото Маносаровар и да бере цветя за своя господар Кувера, който ги използвал за поклонение на бог Шива. Веднъж, след като набрал цветята, Хемамали вместо веднага да отиде при своя господар и да изпълни задълженията си, отишъл при жена си. Погълнат от любовните забавления с жена си, той закъснял много за двореца.

О, царю, докато Хемамали се забавлявал с жена си, Кувера започнал поклонението на бог Шива в двореца и видял, че не са подготвени цветя за ежедневното обожание. Липсата на цветя разгневило полубога и той попитал един якша, свой слуга: “Защо порочният Хемамали не донесе цветя за ежедневното поклонение? Узнай причината и ми я съобщи лично!” Слугата изпълнил заповедта и докладвал на господаря си: “Хемамали открито се наслаждава на секс със жена си.”

Чувайки това, Кувера се разгневил много и веднага извикал провинилия се Хемамали. Знаейки че е пренебрегнал своите задължения, Хемамали силно уплашен се приближил до господаря си. Градинарят изразил своите почитания, застанал пред господаря си. Очите на Кувера се налели с кръв, устните му треперели от гняв. Обхванат от бяс той изкрещял: “Греховен нечестивец! Нарушител на религиозните принципи! Ти оскърби полубоговете! Затова те проклинам да страдаш от бяла проказа и раздяла с любимата жена! Ти си достоен за това страдание! О, глупако, напусни веднага това място и върви на низшите планети!”

Хемамали в миг изпаднал от Адакапури и заболял от ужасната болест. Попаднал в непроходима и страшна гора, без храна и вода. Дните му преминавали в страдание. През нощта не можел да спи от болка. Страдал зиме и лете, но продължил искрено да обожава бог Шива и съзнанието му останало чисто и твърдо. Дори объркан от тежкия грях и неговите последствия, той помнел предишния си живот, тъй като бил благочестив.

Докато се скитал през гори и поля, попаднал пред великите хималайски планини. Там имал голямото щастие да срещне великия светец Маркандея Риши, за когото говорят, че животът му е равен на седем дни на Брама (1).

Маркандея седял спокойно в своя ашрам и от него се излъчвало сияние подобно на втори Брама. Хемамали, почувствал, че е много греховен. Застанал на разстояние от величествения светец и му поднесъл своите най-смирени почитания и молитви. Маркандея, който винаги бил загрижен за другите, видял прокажения и го попитал: “Какви греховни постъпки си извършил, та си заслужил това ужасно страдание?”

Като чул тези думи, Хемамали отговорил: “Господарю, аз съм слуга на бог Кувера и ме наричат Хемамали. Ежедневното ми служене беше да бера цветя по брега на езерото Маносаровар за моя господар, който ги използваше за обожание на бог Шива. Веднъж, обаче, не изпълних дълга си, защото бях погълнат от страст към моята прекрасна жена. Узнавайки защо отсъствам, моят господар силно се разгневи и ме прокле. Сега съм лишен от дом, жена, служене, но за щастие стоя пред теб и мога да получа велика благословия, тъй като знам, че предано-отдадените на Върховния Бог, дълбоко в сърцето си са винаги загрижени за другите. Такава е тяхната велика същност. О, най добър от светците, помогни ми! (2)”

Маркандея Риши отвърнал: “Ти ми каза истината, затова ще те запозная с поста, чието спазване носи големи блага. Ако постиш в екадашито, което е през тъмната половина на месец Ашадха, несъмнено ще се освободиш от ужасното проклятие.”

Като чул тази благословия, изпълненият с благодарност Хемамали паднал на земята и отдал своите смирени почитания на светеца. Маркандеа го спрял и го изправил, което изпълнило Хемамали с щастие.

Хемамали строго провел пост в екадаши, така както го поучил светецът и отново станал якша. Завърнал се у дома, където живял щастливо със своята жена.”

Бог Кришна завършил: “Юдхиштхира, ти лесно можеш да забележиш, че пост в Йогини екадаши е много могъщ и благоприятен. Благото, което ще получиш, ако нахраниш 88 000 благочестиви брамини, можеш да постигнеш, ако спазваш пълен пост в Йогини екадаши. Този, който пости в това свещено екадаши, ще разруши последствията от предишните грехове и ще стане благочестив. И така, о, царю, Аз ти обясних за чистотата на Йогини екадаши.”

Така завършва повествуванието за славата на Ашадха екадаши или Йогини екадаши от „Брахма Пурана“.

Забележки:

1. Говори се, че един ден на Брама (12 часа) се състои от 1000 цикъла по 4 епохи – Сатя, Трета, Двапара и Кали. Един цикъл от епохите е с продължителност 4 320 000 години. Един ден и една нощ на Брама са 2000 цикъла – общо 8 640 000 000 години. Седем дни на Брама са 60 480 000 000 години. Такава е продължителността на живота на Маркандеа Риши. Това е най-продължителният живот на Земята.

2. Във ведическата литература е казано: ”Както реките не пият своята вода, но я предоставят на другите, както дърветата не се хранят от своите плодове, но ги дават на другите, както облаците не пият своя дъжд, но го дават на другите, така и светците живеят единствено за другите.”

Чанакя пандит казва: “Съзерцанието на чистия предано-отдаден на Кришна е по-пречистващо, отколкото посещението на светите места за поклонение, тъй като въздействието на светите места е след много време, а погледът на чистия предано отдаден пречиства мигновено.”

3. Тъй като Хемамали пожелал да се върне на небесните планети при своята жена, неговото спазване на екадаши, съгласно желанието му, му донесло материален резултат. Преданите на Кришна спазват екадаши, желаейки единствено да нараства любовта им към Бог и затова получават духовни награди.