Индира екадаши

Юдхиштхира Махараджа казал: “Мадхусудана, о, победителю на демона Мадху, кажи ми, моля те, как се нарича това екадаши, което се намира в тъмната част на месец Ашвина (септември-октомври)? Моля Те, разкажи ми за неговата слава.”
Върховният Бог Шри Кришна отвърнал: ”Този свят ден се нарича Индира екадаши. Ако човек пости през този ден, всички негови грехове се заличават, а предците му, които са попаднали в ада, получават освобождение. О, най-добър сред царете, достатъчно е само да слушаш за това екадаши и ще получиш всички блага, които получава извършващият ашвамеда.
В Сатя юга живял цар на име Индрасена, който бил толкова могъщ, че победил всичките си врагове. Неговото царство се наричало Махишмати Пури. Този знаменит и религиозен цар полагал много грижи за своите поданици и това му донесло големи богатства в злато, зърно, синове и внуци. Той бил велик отдаден на Шри Вишну. Особено удовлетворение му носело възпяването на Моето име и той често възкликвал “Говинда!”. Този цар се посветил на чист духовен живот и прекарвал дълго време в медитация върху Абсолютната Истина.
Веднъж, докато царят спокойно председателствал съвета на своите министри, спускайки се от небесата, пред него застанал ненадминатият оратор Нарада Муни. Царят оказал голяма почит на този светец сред полубоговете – поклонил му се, поканил го в двореца, предложил му удобен престой, измил нозете му и го приветствал със сърдечни думи. Нарада Муни му отвърнал с думите: “Царю, преуспява ли семейството, което съставлява царството ти? (1) Мислиш ли за това, как най-добре да изпълняваш дълга си? Нараства ли твоята преданост към върховния Бог Шри Вишну?”
Царят отвърнал: “О, ти който си най-велик сред мъдреците! Всичко при мен е много добре. Днес малко преди твоето идване успешно бяха завършени всички жертвоприношения в царството ми. Моля те, бъди милостив и ми обясни причината за твоето посещение.”
Тогава Шри Нарада, този мъдрец сред полубоговете, казал: “Ти, който си знаменит сред царете, изслушай моя удивителен разказ. Наскоро се спуснах от Брахмалока до Ямалока. Поради това, че се отнасям с голямо уважение към Ямарадж и отдавам чисто служене на Върховния Бог, Ямарадж ме посрещна сърдечно и ми предложи великолепен престой. Там видях твоя баща. Той беше много религиозен, но поради преждевременно прекъсване на един пост, след смъртта си е попаднал на Ямалока. Той ми каза: “Царят на Махишмати, Индрасена е мой син. Кажи му, че се намирам тук, заради греховете си. Предай му, че ако спазва Индира екадаши и раздава много милостиня, ще мога да отида на небето.” (2)
Нарада продължил: “След като чух тези слова, веднага се отправих към теб. Трябва да помогнеш на баща си, като спазваш поста в Индира екадаши. Само посредством тази добродетелна постъпка, баща ти ще попадне на небето.”
Индрасена попитал: “Велики Нарада, бъди милостив и ми кажи, в кой ден и месец се намира този пост, научи ме също как да го спазвам.”
Нарада Муни отвърнал: “Царю, изслушай какви са правилата за спазване на Индира екадаши. Този ден се намира в тъмната половина на месец Ашвин. В деня преди поста, даши, стани рано сутринта, измий се и извърши нещо богоугодно с пълна вяра. На обяд отново се измий в течаща вода и извърши предлагане на своите предци, с пълна вяра и преданост. Яж не повече от един път на ден, а през нощта спи на пода.
Когато се събудиш в екадаши, деня на поста, старателно изчисти устата и зъбите си, след което дай следния свят обет: “Ще спазвам пълен пост този ден и се отказвам от всякаква награда за това. О, лотосооки Върховни Господи, о, Непогрешими, моля Те, позволими да приема подслон в лотосовите Ти нозе.”
По обяд застани пред Шри Шалаграма Шила (3), обожавай Го искрено, като спазваш правилата и предписанията, след което извърши предлагането на своите предци. След това нахрани достойни брамини и им подари нещо подобаващо, според възможностите си. Вземи предложената на предците храна, помириши я и я предложи на крава. По-нататък извършвай обожание на Бог Хришикеша с благовония и цветя, а накрая бодърствай цяла нощ пред Шри Кешава.
Рано на следващата сутрин, двадаши, обожавай Шри Хари с голяма преданост и покани брамините на богато угощение. След това нахрани близките си и накрая сам приеми храна в мълчание.
О, царю, ако строго спазиш така описания пост в Индира екадаши, при пълен контрол на сетивата си, то баща ти несъмнено ще достигне обителта на Бог Вишну.” Като казал това, Девариши Нарада изчезнал.
Царят изпълнил точно дадените му от великия светец указания и постил заедно със своите близки и слуги. Когато в двадаши, прекъснал поста, от небето се посипали цветя. Възнаграждението, което заслужил Индрасена, било дадено на баща му, който получил духовно тяло. Индрасена видял как лично Гаруда отнесла баща му в обителта на Бог Хари. Сам Индрасена управлявал безпроблемно своето царство и когато дошло време, предал властта на сина си и се отправил към Вайкунтха.
О, Юдхиштхира, такава е славата на Индира екадаши, което се намира в тъмната част на месец Ашвин. Всеки, който чете или слуша това повествувание, несъмнено ще се наслаждава на живота в този свят, ще се освободи от всичките си стари грехове и след смъртта ще се върне обратно у дома, обратно при Бог, където ще живее вечно.“
Така завършва повествуванието за славата на Ашвин или Индира екадаши, от „Брахма Пурана“.

Бележки:
(1) Семейството на царя се състои от самия цар, неговите министри, съкровищница, неговата армия, съюзници, брамините, извършващи жертвоприношения, както и нуждите на неговите поданици.
(2) Всеки трябва индивидуално да практикува Кришна съзнание, за да се върне обратно при Бог. Както потвърждава „Гаруда Пурана“, намиращите се в ада не могат да вървят по този път, поради адските условия, които не позволяват умствен покой. Ако близките на грешника раздават милостиня от негово име, то той може да се избави и да отиде на небесните планети. Ако близките спазват това свято екадаши, самият грешник получава избавление. За това се говори в тази глава.
(3) Шри Шалаграма Шила – това е самият Бог Вишну във вид на гладък кръгъл черен камък. Предано отдадените го обожават, за да получат освобождение. Описания има в „Падма Пурана“, „Уттара Кханде“.