Златния Аватар

„Златния Аватар“ ни представя поезията на Абсолюта, такава каквато самият Той ни е завещал преди около 520 години. Всевишният се е появил в град Навадвип, Западен Бенгал през 1486 год. По-късно славата му се разнесла извън Индия, до всички кътчета на света и той станал известен като Шри Чайтаня Махапрабху – Златния Аватар. Неговото появяване било предизвестено от древните свещени писания и Той бил нетърпеливо очакван от великите мъдреци на своето време.

Златния аватар

Златния аватар

Чайтаня Махапрабху оставил учението си на Шестимата Госвами – неговите първи ученици. Самият той написал едно единствено стихотворение от осем стиха – Шикшаштакам. В него е скрито най-висшето знание и най-висшето съвършенство, защото то е поезията на Абсолюта.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж
/1895-1988/

Шрила Шридхара Махарадж е роден в уважавано браминско семейство в Хапания, Западен Бенгал. През 1926 се присъединил към мисията на големия учител Шрила Бхакти Сиддханта Махарадж (1874-1937) като негов посветен ученик. През 1930 приел монашеския орден саннйас и станал един от най-уважаваните представители на Гаудия Ваишнавизма в Индия.

Шрила Шридхара Махарадж постоянно пътувал и разпространявал учението за Божествената Любов. Той е автор на множество беседи, по-късно издадени като книги от неговите ученици: „В търсене на Шри Кришна – Реалността Красива”, „Милостта на Шри Гуру”, „Златния Аватар”, „Домашен уют” и много други. Уникален с дълбочината и поезията си е неговият коментар върху известната „Бхагавад-гита” – „Скритото съкровище на Сладкия Абсолют”.

Макар че Шридхара Махарадж предпочитал да живее скромно и в анонимност като неизвестен Ваишнава, той последвал волята на своя духовен учител и създал мисията Шри Чайтаня Сарасват Мат, която днес има последователи навсякъде по света. Негов божествен брат, приятел и сподвижник бил А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, на когото дължим известността на това учение в западния свят.

В памет на Шрила Шридхара Махарадж, един от най-дълбоките и поетични Ваишнави на нашето време, е издигнат свещен храм в Навадвип, който носи името „Единение в Раздяла”. Там могат да му се поклонят всички, които го обичат.

Ако искате да поръчате книга, моля свържете се с Кристи на телефон: 0886 313 388 или пишете на имейл: kapostolova@gmail.com

One Comment

  1. Обратна връзка: Отчаяното признание - Sharanagati

Коментарите не са активни