Животът и учението на Чайтаня Махапрабху

Животът и учението на Чайтаня Махапрабху

Животът и учението на Чайтаня Махапрабху

Идва ли Бог на Земята?
По какъв начин?
И по каква причина?

„Животът и учението на Чайтаня Махапрабху“ е вдъхновен, екзотичен и задълбочен разказ за последното посещение на Шри Кришна в земите на Индия през XVI век.


Тази на пръв поглед приказна история постепенно разкрива една по-висша реалност, където единствен господар е любовта.
В този необикновен свят обикновените смъртни встъпват във вечна любовна връзка с Върховния Господ, постигайки абсолютното щастие.

Бхакти Абхай Нараян Свами
/1954-1993/

Роден e в Унгария, където прекарва детството си. В юношеска възраст емигрира в Швеция. Там среща своя духовен учител – Бхакти­веданта Свами Прабхупада, който е основният разпространител на Гаудия Ваишнавизма на Запад.

По негово настояване, Бхакти Абхай Нарайан Свами става първият проповедник на мисията на Шри Чайтаня Махапрабху в страните зад тогавашната “желязна завеса”.

След падането на комунистическия режим в Унгария той преподава Източна философия в университета в Пейч.

През 1985 г. приема монашеския орден саннйаса от Б. Р. Шридхара Дева Госвами Махараджа в Индия.

Благодарение на неговата смелост и изпълнено с любов към Бога сърце, древната мъдрост на Ведите стана част от съвременния живот.

Ако искате да поръчате книга, моля свържете се с Кристи на телефон: 0886 313 388 или пишете на имейл: kapostolova@gmail.com