Днес: Гита-джаянти, появяването на Бхагавад-гита

Бхагавад-гита: Кришна и Арджуна на бойното поле

Бхагавад-гита: Кришна и Арджуна на бойното поле

На днешния ден, преди повече от 5100 години, е била изречена Бхагавад-гита, свещеният разговор между Шри Кришна и Арджуна. За да почетем нейната слава, предлагаме превод на Гита-махатмя, от Падма Пурана. Преводът е из въведението на „Бхагавад-гита: Такава, каквато е“, от Шрила Прабхупада.

В заключение трябва да кажем, че Бхагавад-гита е трансцендентална литература, която човек трябва да чете много внимателно. Гита-шастрам идам пунйам йах патхет прайатах пуман – ако човек правилно следва инструкциите на Бхагавад-гита, може да се освободи от всички страдания и тревоги в живота. Бхайа-шокади-варджитах. Човек ще се освободи от всички страхове в този живот и следващият му живот ще бъде духовен. (Гита-махатмйа 1)

Има и друго предимство:
гитадхйайана-шиласйа пранайама-парасйа ча
наива санти хи папани пурва-джанма-кртани ча

„Ако някой чете Бхагавад-гита много искрено и с необходимата сериозност, по милост на Господа реакциите от миналите му грехове няма да действат върху него.” (Гита-махатмйа 2) В последната част на Бхагавад-гита (18.66) Господ провъзгласява:

сарва-дхарман паритйаджйа мам екам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо мокшайиашйами ма шучах

„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни реакции. Не се страхувай!” По този начин Господ поема пълна отговорност за всеки, който Му се отдаде и го предпазва от всички греховни последици.

малине мочанам пумсам джала-снанам дине дине
сакрд гитамрта-снанам самсара-мала-нашанам

„Човек може да се мие всеки ден с вода, но ако той се изкъпе само веднъж в святата Ганг – т.е. в святата вода на Бхагавад-гита, замърсяванията от материалния му начин на живот ще бъдат превъзмогнати завинаги.” (Гита-махатмйа 3)

гита су-гита картавйа ким анйаих шастра-вистараих
йа свайам падманабхасйа мукха-падмад винихсрта

Понеже Бхагавад-гита е изговорена от Бога, Върховната Личност, не е нужно да четем друга ведическа литература. Човек се нуждае единствено от внимателно и редовно слушане и четене на Бхагавад-гита. В сегашната епоха хората до такава степен са затънали в светски дейности, че не е възможно да прочетат цялата ведическа литература. Но това не е необходимо. Бхагавад-гита е достатъчна, защото тя е същността на цялата ведическа литература и най-вече защото е изречена от Бога, Върховната Личност. (Гита-махатмйа 4)

Както се казва:

бхаратамрта-сарвасвам вишну-вактрад винихсртам
гита-гангодакам питва пунар джанма на видйате

„Ако човек пие вода от Ганг, постига спасение, а какво да говорим за този, който пие от нектара на Бхагавад-гита. Тя е истинският нектар на Махабхарата и е изговорена от самия Господ Кршна, първоначалния Вишну.”(Гита-махатмйа 5) Бхагавад-гита идва от устата на Бога, Върховната Личност, а за Ганг се казва, че извира от лотосовите Му крака. Разбира се, няма разлика между устата и краката на Върховния Господ, но от едно безпристрастно изследване можем да разберем, че Бхагавад-гита има по-голяма сила, отколкото водата на Ганг.

сарвопанишадо гаво догдха гопала-нанданах
партхо ватсах су-дхир бхокта дугдхам гитамртам махат

„Този Гитопанишад, Бхагавад-гита, същността на всички Упанишади, може да бъде сравнен с крава, а Господ Кршна, който е известен като пастирче, дои тази крава. Арджуна може да бъде сравнен с теле. Учените хора и чистите преданоотдадени трябва да пият от нектарното мляко на Бхагавад-гита.” (Гита-махатмйа 6)

екам шастрам деваки-путра-гитам
еко дево деваки-путра ева
еко мантрас тасйа намани йани
кармапи екам тасйа девасйа сева
(Гита-махатмйа 7)

Сега хората силно желаят да имат едно свещено писание, един Бог, една религия, едно знание. Затова, екам шастрам деваки-путра-гитам – нека има само едно Писание за целия свят – Бхагавад-гита. Еко дево деваки-путра ева – нека има само един Бог за целия свят – Шри Кришна. Еко мантрас тасйа намани – да има само един химн, една мантра, една молитва – повтарянето на Неговото име: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кармапи екам тасйа девасйа сева – и нека има само една дейност – служенето на Бога, Върховната Личност.