Да се учим да обичаме всички (Аудария Дхама Прабху)

Из лекция на Аудария Дхама Прабху, 28.01.2017, йога-студио „Мандала“

Казахте, че не можем да постигнем Кришна самостоятелно, а трябва да служим на чист предан и така ще постигнем Кришна. Но как да разберем кой е чист предан?

Олег Торсунов в НДК, февруари 2016

Аудария Дхама Прабху в НДК, февруари 2016

Аудария Дхама Прабху: В това е проблемът – ние се опитваме да търсим у другите абсолютна чистота. Като си избираме жена, ще вземем само девственица, ако не е чиста – „Довиждане!” А дали самите ние сме чисти или не – това няма значение. Има такава пословица на руски: „Умните се паднаха на умните, а аз се паднах на теб.”

Да служим на чист предан – това е велика милост. Кришна не допуска никого при Своите чисти предани. Затова трябва просто да служим на преданите. Тогава ще видим чистотата на тези предани, които са редом с нас. А след това Кришна ще бъде удовлетворен от нашето смирение и тогава Той ще ни покаже чистотата на ваишнавата, който Му е приближен. Ако ги оплюваме: „Тези предани са лоши, онези са лоши, това въобще не е нашата сампрадая, тези предани изобщо не са предани, само аз съм предан…” – Кришна обича и такива предани. Кришна обича всички. Путана е искала да Го убие. Дала Му е гърдата си и в момента, в който Той сучел отровата от гърдата ѝ, тя почувствала: „Какво хубаво момченце!” В резултат на това тя Му е станала майка в духовния свят.

Така че всички ще получат благо в това общество. Но малцина ще узнаят кой е чист предан. За това е нужно да обичаш ваишнавите; а също всички хора наоколо; а също всички останали духовни традиции; а също и всички полубогове; и всичко, което е създадено в този свят. Преданите трябва да бъдат благодарни. Ако човек се намира в такова смирено настроение, Кришна ще му разкрие знанието за това кой е чист предан. Това може да се разбере единствено със сърцето. А иначе, колкото и да доказваме, нищо няма да узнаем. Тайна означава, че нещо е наяве, но никой не може да го разбере. На руски имаме анекдот: „Защо каубоят Джо е неуловим?” „Защото никой не го търси, на никого не е нужен.” Трябва да станем нужни на Кришна. Кришна обича само смирените.

Затова ако нещо в преданите не ни се нрави, това е много опасно. Значи не виждаме главното в тях. Това са особени хора. Казвам го, защото мога да видя по-нататъшния им път във финото тяло. Колкото и предани да съм виждал, никой от тях не е отишъл в ада. В този свят много хора отиват в ада. Просто проблемът е в това, че когато попаднем в обществото на преданите, ние искаме да се наслаждаваме на това общуване, както сме правили в другото общество. Но трябва не да се опитваме да се наслаждаваме на преданите, а да се грижим за тях, да им служим.

Когато Шрила Прабхупад си седял и мантрувал, в същото време неговите брахмачари се сбили помежду си. Един човек забелязал това, отишъл при Прабхупад и го попитал: „Не ви ли удивява това, че вашите монаси се бият?” Той отвърнал: „Не, не ме удивява. Но това, че те бяха наркомани, пияници и развратници само допреди половин година, а станаха предани – ето това ме удивява. Сега те живеят в манастир; а че се бият понякога – това не ме удивява.”

Трябва да разберем, че едва сме стъпили на духовния път. Всички предани все още имат много предишна карма. Но те вече са благословени хора. Те са особени хора. Затова бъдете внимателни. Много е лесно да изгубиш чувството за чистота на чистия предан. Дори вече да си я доловил.

Аз имах откровение в сърцето. Почувствах, че преди много, много животи вече съм се занимавал с предано служене. И причината да свърна от този път и да попадна в какви ли не други тела е, че съм започнал да се ровя в чистотата на преданите: кой е чист, кой не е. „Този е по-чист, той е по-добър; този е по-мръсен, това не е добре.”

Една предана пътувала с рикша из Вриндавана и си мислела: „Какъв е потен този рикшавала[1]! В съседство тече тази канализация, от нея мирише… Там има свиня в мръсната канализация… Как въобще е възможно това? Как Кришна търпи това във Вриндавана – такова чисто място? Как Шримати Радхарани ги търпи?!” В същото време едното колело на рикшата попада в тази канализация – нали рикшата има три колела – а самата тя лети право в прегръдките на свинята. По пътя, докато лети към свинята, за нея времето спира и тя чува гласа на Шримати Радхарани: „Това не е твоя работа – кой живее тук при Мен, чист или мръсен!” В този момент тя цялата пада в тия изпражнения. Излиза, рикшавалът ѝ подава ръка, слага я да седне на неговата чиста рикша, от нея тече… И всичко си идва на мястото.

Как да култивираме нови хора по ефективен начин?

Аудария Дхама Прабху: Никъде никого не дърпайте. В никакъв случай не се опитвайте да направите никого предан. Трябва да давате на хората онова, което им е необходимо сега, да им говорите това, което им е необходимо сега. Но винаги им показвайте, че има нещо по-висше. И когато човек види, че никой никъде не го дърпа, той започва да изгражда любящи отношения. А когато се появява любов между хората, това е най-ефективно.

Аз не мога никого да доведа при Кришна. Единствен Кришна самичък може да го доведе. А аз трябва да съм смирен. Не зная с каква скорост се движи Кришна. Това са си отношенията на този човек с Бога.

Още повече, аз имам опит, че много хора придобиват искрена вяра в други религии. Имам познати мюсюлмани, в Казан. Един от тях ръководи петдесет джамии. Трябва ли да го дърпам в своята вяра? Това е въпрос към вас.

Отговор: Не.

Аудария Дхама Прабху: Ние с него заедно се занимаваме с духовна практика. Анализираме как да служим по-добре на Бога. Той препоръчва лекциите ми на своите последователи – въпреки че неговите висшестоящи не одобряват това; не всички, разбира се, но някои.

По този начин нашата мисия е значително по-широка. За това е говорил Харидас Тхакур. Ние трябва да даваме на хората разбирането за това какво е чисто предано служене. В този смисъл заставаме над религията. Ние имаме ваишнава-дхарма, нашата ваишнавска религия, но Шрила Прабхупад е мислел много по-широко. Той е искал всички правилно, качествено да се научат да служат на Бога, без да променят своята вяра. Няма смисъл да дърпаме някого някъде. Просто трябва да се учим да обичаме всички. Това е най-ефективното.

Дайте ми ръка! Ако аз започна да дърпам някого към мен, той ще започне да се съпротивлява. А защо се опитваме да дърпаме другите? Защото сами не вярваме в Кришна. Боим се. Не бива да се страхуваме от никого. Просто трябва с обич да даваме на хората знание. Кришна сам ще ги води.

Кой от вас тук има друга вяра и е дошъл на лекцията? Това са най-любимите ми хора. Защото да дойдеш на лекция не в твоята вяра и при това да съхраниш своята вяра – това са най-развитите хора.

[1] Човек, който управлява рикша.