2016: Година на реализациите с Тиртха Махарадж

Въпреки снежните виелици на територията на Унгария, Сърбия и България, в неделя на 3 януари скъпият ни гост пристигна навреме. И точно в 19 ч., както беше по програма, звуците на неговата цитра поведоха красивата мелодия на бхаджана, който огласи ашрама на бул. Овча купел 41. Традиционно и тази година започна с едноседмично посещение на Тиртха Махарадж у нас.

Основното послание на духовния учител за 2016 година е, че всички постижения по духовния път през миналата година сега вече ще могат да доведат до реализации, в личен план за всеки поотделно и за всички заедно като общност.

Тиртха Махарадж

Снимка: Ядунатх дас

Целта на няколко-дневния семинар, който той проведе, беше задълбочаване на познанията за чистото предано служене, което е едновременно и средство, и цел на бхакти-йога – чрез него въплътените души откриват истинската си природа на слуги на Бога и могат да достигнат вечно-присъщото си блаженство. Тиртха Махарадж цитираше и коментираше отделни пасажи от първа и втора глава на книгата „Бхакти Расамрита Синдху“ от Рупа Госвами, преведена и разтълкувана от Шрила Прабхупада под заглавието „Нектарът на предаността„.

Интересни и важни теми бяха разисквани една след друга в рамките на семинара. Четирите вида начинаещи духовни последователи: страдащи, любознателни, нуждаещи се от материално благополучие /пари / и мъдри. Трите вида щастие: материално, духовно и в предано служене. Двете вещици бхукти и мукти: желанието да използваме Бог за постигане на свои материални цели и желанието да сме равни на Бог и да се наслаждаваме като Него безкрайно, са тези, които пречат на индивидуалните души да достигнат до истинско блаженство. Защото и в двата случая сме жертви на заблудата да искаме нещо невъзможно и това ни обрича на страдание. Човек не може да е равен на Бога или да желае пълно сливане с Върховния, обясни Тиртха Махарадж и поясни, че според него по-вярна е не концепцията, илюстрирана с капката, която попада в океана и става едно с него, а концепцията, че целият океан се съдържа и е представен в капчицата. Още много други интересни въпроси бяха обяснени по време на сутрешните и вечерните лекции. За повече подробности можете да чуете и свалите аудио-записите на всяка отделна лекция /в края на статията и тук/.

Подслон

Снимка: Павитра дас

Висок беше интересът към откритите лекции през последните два дни /събота и неделя/. Голямата зала на последния етаж на йога-студио Дивали едва побираше всички желаещи. Тиртха Махарадж разшири кръга на медитация върху мантрата „Асато ма” и всеки от новоприсъединилите се към този кръг тридесет и двама участници получи индивидуална мала /броеница/, с помощта на която да мантрува, както и лична благословия от духовния учител – духовен подслон. Преди това Тиртха Махарадж подробно обясни значението на мантрата и благословиите, които може да получи всеки, който искрено я практикува. /Повече за нея може да прочетете тук/.

 

Лекции Тиртха Махарадж, януари 2016:

Свами Тиртха в София, януари 2016