За възвишената позиция на Радхарани: Вода в пробита стомна

Шрила Шридхара Махарадж, „Търсейки с обич изгубения слуга

 

За да докаже възвишената позиция на Радхарани, един ден Кришна като че внезапно се разболял. Докато лежал болен, Той се появил в друг облик, като тайнствен лекар, и рекъл:

„О, Яшода, чух, че момчето ти е хванало някаква болест. Така ли е?”

„Да, да, но кой сте вие?”

„Аз съм лекар – тайнствен лекар. Бих искал да прегледам сина ви. От какво е болен?”

„Той загуби съзнание; може би има главоболие.”

Тогава Кришна, предрешен като лекар, казал на Яшода:

„Това е много сериозна болест. Бих искал да Го излекувам. Но мога да направя това единствено, ако ми бъде донесена вода в спукана кана. Трябва да ми бъде донесена вода от Ямуна в кана, която има много дупки. Единствено непорочна жена може да направи това. Чиста девойка трябва да донесе вода в пробита кана. С нейна помощ ще дам лекарство на това момче и то незабавно ще дойде на себе си.”

Тогава Яшода започнала лудо да претърсва Вриндавана, за да намери непорочна девойка. Джатила и Кутила били свекървата и зълвата на Радхарани. Понеже те навсякъде разтръбявали, че има съмнение относно непорочността на останалите девойки сред гопите, самите те обикновено били считани за благочестиви. Затова Яшода замолила най-напред Джатила:

„Вземи тая спукана кана и донеси малко вода от Ямуна.”

„Как така? Да се донесе вода в спукана кана е невъзможно!”

„Не е. Докторът каза, че ако жената е наистина непорочна, тя ще може да донесе вода в пробитата кана.”

СтомнаДжатила не можела да отклони безумната молба на Яшода. Молбата й била толкова интензивна, че тя трябвало да отиде. Но не могла да донесе вода от Ямуна, защото в каната имало много дупки. Тогава помолили Кутила да донесе вода в тази кана, но тя не посмяла да опита, виждайки проваления опит на майка си. Яшода, обаче, толкова силно настоявала, че в крайна сметка тя не могла да избегне изпълнението на задачата. Яшода не можела да изтърпи синът й и секунда да бъде в такова положение. Затова молбата й била толкова настоятелна, че Кутила се наложило да отиде. Но и тя не могла да донесе, защото в каната имало толкова много дупки, че водата просто изтекла.

Те смаяни си мислели: „Какво да правим? Нима сред всички момичета във Враджа не може да се намери и една непорочна? Та това е ужасно!”

Тогава Кришна в дрехите на лекар, посочил Радхарани с думите: „Струва ми се, че тя е чиста девойка. Помолете нея да донесе вода.”

И по молба на Яшода Радхарани не могла да отклони задачата. Наложило се да иде за вода, но Тя си мислела за Кришна: „Ако ми дойдеш на помощ, единствено тогава бих могла. Иначе това е невъзможно” молила се Тя. Когато Радхарани потопила пробитата кана във водата, Кришна я докоснал изпод водата. Радхарани със съмнение извадила каната и смаяна рекла: „Водата е вътре!” С Нея били някои от най-близките Й приятелки, сакхите, и всички те с почуда видели как Тя извадила вода от Ямуна. Дупките си ги имало, но въпреки това водата си стояла вътре. И тъй, Тя занесла водата на Яшода за изумление на всички. Тази вода заедно с някакво фиктивно лекарство била дадена на младия Кришна и Той дошъл на себе си.

Това било тактика от страна на Кришна, за да покаже позицията на Радхарани, да покаже какво означава непорочност. Какво е непорочност? Обичайната „непорочност” не е наистина непорочност. Истинската чистота, истинската непорочност са далеч отвъд всякакви съображения за непорочност. И това е невъобразимо, надхвърлящо нашите познание и разсъдък, точно както пробитата кана може да задържи водата. Това е чудо.

 

Изображение: pixabay.com