Вишакха

Вишакха

Вишакха

(Рая Рамананда в Гаура-лила)

Тя има кремав и обагрен в червено облик. Дрехите й са украсени със звезди. Тя е племеница на Джатила. Името на майка й е Дакшина, а на баща й – Паван. Нейния така наречен съпруг се казва Бахика. Притежава труден за обработване характер. Родена е по едно и също време с Радхика. Нейното служене е да украсява Радха и Кришна с дрехи и накити. Тя обитава оцветената подобно на облак Вишакхананда Кунджа, намираща се на северната страна на Йогапитха. Нейни най-близки приятелки са Мадхави, Малати, Чандралекха, Кунджари, Харини, Чапала, Сураби и Субанана.