Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж

Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж

Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж

В ранните години на 20 век Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур постави началото на едно възраждане в предаността, което бързо се разпространи из Бенгал, Индия и целия свят. Той постави под въпрос самата основа на днешната теистична мисъл, по начин който е несрваним в духовната памет на изток и на запад. Чрез него светът бе пробуден чрез ученията на Шри Чайтанйа Махапрабху и движението на чистата преданост, шуддха бхакти. Организирайки тази съвременна бхакти революция, Шрила Прабхупада сбра някои от най-великите духовни светила на съвременната история в своя кръг.

Такава съвкупност от извисени духовни личности може да бъде сравнена единствено с едновременното пришествие на директните спътници на Шри Чайтанйа Махапрабху през 16 век. Един от великаните на предаността, влязъл в орбитата на Шрила Прабхупада, бе Негова Божествена Милост Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж.

Не можем да опишем живота на Шрила Пури Госвами Махарадж без да наблегнем на неговия принос в духовното движение, в което бе така всецяло въвлечен. Заедно с духовните си братя, той споделяше непоколебимата вяра в служене на своя гуру и на посланието на Шри Чайтанйа Махапрабху. Това служене бе единствената цел и най-висият копнеж на неговото същество. То го водеше в убеждението да прекара целия си живот, търсейки щастието на Шрила Прабхупада и Махапрабху и изпълнението на техните желания. Ако се вгледаме в живота му отвъд числата, датите, местата и имената ще видим как той въплъщава самият поток, който духовните му предшественици дойдоха да дарят на света.

Шрила Пури Махарадж се родил в селцето Ганганандапур в днешен Багладеш на 8 октомври 1989 г. Родителите му Тарини Чаран Чакраварти и Шримати Рам Рангини Деви го нарекли Шри Промод Бхушан Чакраварти. В детството си той срещнал своя вартма-прадаршака гуру (онзи, който отваря вратите към пътя на предаността) Шрила Бхакти Ратна Тхакур, духовен брат и шикша ученик на Тхакур Бхактивинод, легендарният архитект на съвременното Гаудия Вайшнава движение. Чрез Бхакти Ратна Тхакур той узнал за „Саджана-тошани”, Вайшнавското списание на Бхактивинод Тхакур, изпълнено с неговите коментари и святи учения. По този начин Шрила Пури Махарадж се запознал с основните творби в традицията на шуддха бхакти, такива като „Чайтанйа Чаритамрита”, „Чайтанйа Бхагавата” и „Шримад Бхагаватам”. Отново чрез Бхакти Ратна Тхакур той за пръв път разбрал за бъдещия си гуру, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада.

Шрила Пури Махарадж бил още съвсем млад университетски студент, когато за пръв път застанал пред Шрила Прабхупада в Йога Питх, Шри Маяпур през 1915 г.Случаят бил забележителен, тъй като дикша гуруто на Шрила Прабхупада, Парамаханса Тхакур Шримад Гаура Кишор Дас Бабаджи бил влязъл във вечната обител едва предишния ден. Шрила Пури Махарадж често разказваше, че още щом съзрял Шрила Прабхупада и му отдал почитанията си, той разбрал в сърцето си че това е неговият духовен учител. Няколко години по-късно, на благоприятния ден на Кришна Джанмащами през 1923 г. той приел Харинам и мантра дикша от Шрила Прабхупада и получил името Пранавананда Брахмачари.

По това време Шри Гаудия Матх бързо се разраствала като истинско проявление на Индийската религиозна култура, трансформирайки кастовия социо-религиозен свят на хиндуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур събирал най-близките си придружители за да споделят съкровището на Шри Кришна санкиртана. Той бил приел триданди саннйас през 1918 г. и в ранните 1920 г. бече имал утвърдена позиция в духовното небе на Бенгал. Бил безстрашен когато ставало дума да се устояват истинските религиозни принципи. Учениците и практикуващите в Гаудия Матх се придържали към неговата линия на поведение и водели примерен живот на преданост, наситен с аскетизъм, дисциплина и задълбочено духовно обучение. Този висок стандарт на религиозен живот бил отличителен белег на Шри Гаудия Матх и останал нишката, водеща всички ученици на Шрила Прабхупада, в това число и Шримад Пури Госвами Махарадж.

Ключът към успеха в предаността е съвършено да се слушат думите, изричани от духовния наставник. Шрила Прабхупада често казвал: „Всичко, което се иска от вас е да ми поверите ушите си.” Шрила Пури Махарадж бил напълно отдаден на тази максима. Той имал щастливата съдба да общува отблизо със Шрила Прабхупада в продължение на 13 години, като през цялото време му служел лично, записвайки лекциите и разговорите му, които по-късно публикувал. Огромна част от думите, които е изговорил Шрила Прабхупад и с които разполагаме в наши дни, идват от неговите записки. В същото време Шрила Пури Махарадж развил дълбоко знание върху Вайшнавските писания, в резултат на което станал същинска съкровищница на богатствата, идващи по приемствената линия на Чайтанйа Махапрабху и Неговите последователи. Това го направило един от най-плодовитите автори и влиятелни учители в цялата история на Гаудия Вайшнавизма. Творбите му отразват дисциплинирания поглед на учен, който милостиво и директно изразява най-чистите заключения на духовността, подкрепени от собствената му необикновено дълбока реализация.

Следвайки напътствията на Шрила Прабхупада, Шрила Пури Махарадж редактирал, пишел или публикувал и помагал да се разпространят неизброими духовни публикации. В началото той бил вдъхновен и насочен от Шрила Прабхупада да започне да пише статии за списанието „Гаудия”, гръбнакът на мисионерската работа на Гаудия Матх. Седем години служел като коректор и един от главните редактори на списанието. През 1926 г. му била възложена задачата да редактира единственият в света Вайшнавски ежедневник „Дайника Надйа Пракаша”. Той служил като такъв две години, публикувайки всички разговори на учителя си, също както и статии на свои събратя ученици и други съвременници. Служенето му и учеността му не останали незабелязани от Шрила Прабхупада, който му дарил титлите маха-махопадешака (велик учител) и пратна-видйаланкара (пазител на мъдростта на древната духовна наука).

След напускането на неговия Гурудева през 1937 г. Шрила Пури Махарадж продължил да следва призванието си да разпространява ученията на Шри Чайтанйа чрез списанието „Гаудия”, отначало от Багх Базар Гаудия Матх, а по-късно от Шри Чайтанйа Гаудия Матх в Майапур. След като основал Шри Чайтанйа Гаудия Матх през 1964 г., духовният брат на Шрила Пури Махарадж, Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж го поканил да поеме редакцията на списанието „Чайтанйа Вани”. Като такъв Шрила Пури Махарадж служел 33 години, продължавайки делото на живота си в запазване на ученията на духовната си линия. Чрез „Чайтана Вани” той продължил да има дълбоко въздействие върху света на преданите.

Като цяло мъдростта на Шрила Пури Махарадж е въплътена в над 60 години писане върху Вайшнавската философия и теология. Той сичинил огромно разнообразие от текстове, оживявайки Бхагавата дхарма чрез хилядите си поеми, есета, разкази, дневници, статии и лични писма, създавайки по този начин едно хранилище на богатствата на чистата преданост за своите ученици и за света като цяло.

През 1942 г. Шрила Прабхупада се явил насън на Шрила Пури Махарадж и му предал саннйас мантрата, заповядвайки му да приеме ордена на отречението. След като приел триданди саннйас от своя духовен брат Бхакти Гаурава Вайкханаса Махарадж в Чампахати през явгуст 1946 г. , той обиколил част от Индия заедно със свои духовни братя, като междувременно продължил да пише и да дава лекции с голяма посветеност.

През 1950 г. Шрила Пури Махарадж заживял един по-усамотен живот на обожание. Преместил се в една малка колибка на брега на Ганг в Амбика Кална. Царят на Бурдван бил изключително впечатлен от аскетичния му характер на светец и в деня на появяването на Шримати Радхарани му подарил древния храм Ананта Васудева в Кална.

През 1989 г. на 91 годишна възраст Шрила Пури Госвами Махарадж основал Шри Гопинатх Гаудия Матх в Ишодиян, Шри Майапур в служене на божествата Шри Шри Гаура-Гададхар, Джаганнатх Дева, Радха-Гопинатх и Лакшми-Нарасингха Дева. В последвалите години той създал още храмове в Джаганнатх Пури, Вриндаван, Калкута и Миднапор.

Шрила Пури Махарадж ни учеше чрез всяко свое действие. Той блестеше във всички аспекти на преданите практики и не съществуваше област, в която да не прояви максималната си компетентност, старание и предвидливост. Това обхващаше от енциклопедичните му познания на писанията до поддържането на печатната преса и до прекрасните киртани които пееше. Той се отличаваше изключително със своята чувствителнот и усет към детайла в изпълнението на обожанието на муртите и ритуалите на предаността и заради това често бе викан за главен свещенослужител при повечето освещавания на мурти и церемониални функции в Гаудия Матх. Рядко бе виждан да си отдъхва; служенето му бе неспирен поток. Дори в последните си години, той оставаше буден, пишейки и мантрувайки по цяла нощ, докато всичките му млади ученици спяха. Когато личните му слуги идваха на сутринта, те неизбежно го намираха да мантрува буден Святите Имена, ставайки преди всички в Ашрама.

Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж питаеше изключително силна любов към божествените си братя и бе вдъхновен да слави другите. Той намираше качества у всекиго, когото срещнеше. Успяваше да накара човек да се чувства толкова желан, а животът му толкова ценен. А в същото време не отделяше никакво внимание на себе си. Той бе емблема на смирението и простосърдечието, и благородството на духа и добротата му трогваха сърцата на всички всред общността на Вайшнавите. В живота му негови близки приятели бяха Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дева Госвами, Шрила Бхакти Праджана Кешава Махарадж и Шрила Акинчана Кришна Дас Бабаджи Махарадж. До края на пребиваването му в този свят, той бе почитан от Гаудия Вайшнавите заради учеността си, за дългия си живот на служене и преданост и бе направен президент на Световната Вайшнавска Асоциация през 1995 г.

„Той обича своя гуру и нека се знае, че животът му е едно с думите му.” Това признание, идващо от самия Шрила Прабхупада, е най-обрисуващото изказване за личността и качествата на Шрила Пури Госвами Махарадж. Той приписваше значимостта на всичките си постижения единствено на милостта на своя Гурудева. По милостта на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж привлече сърцата на мнозина към религията на Бхагавата. Хора от толкова различни страни и произходи намериха у него своя духовен водач и подслон. Той поддържаше принципите на чистия Вайшнавизъм и начерта пътя на шаранагати. Бе такова въплъщение на чистата преданост и на служенето към своя духовен учител, че един от собствените му ученици веднъж отбеляза, че той бил способен „мълчаливо да изложи цялата сиддханта на Шрила Прабхупада”.

Дълбоко сме задължени на Негова Божествена Милост за неговия дар – цял един живот на чиста преданост, траещ един век, към който можем да се стремим, от който можем да се учим и за който можем да разговаряме за собствено духовно пречистване. Шрила Пури Махарадж замина от този свят за вечната обител в предутринните часове на Нарайан Чатурдаши на 21 октомври 1999 г., един ден преди Раса Пурнима. Божетсвеното му тяло бе пренесено от Джаганнатх Пури до Гопинатх Гаудия Матх в Ишодиян, където се намира вечният му самадхи параклис.

В годините които идват, колкото повече неговите думи и виждания биват превеждани, толкова повече светът извън Бенгал и Индия ще узнава за духа на истинската Вайшнавска религия, която той неуморно споделяше. Дано милостивият нектарен дъжд на съвършениет му учения продължава да излива благодатта си над този свят.

One Comment

  1. Обратна връзка: Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дева Госвами Махарадж - vaisnava.org

Коментарите не са активни