Асато ма сат гамая – явният и скритият смисъл на мантрата, Свами Тиртха

Асато ма сат гамая
Тамасо ма джьотир гамая
Мритьор ма амритам гамая

(Брихадараняка упанишад 1.3.28)

Пътят на мантрата

Тази молитва произлиза от едно много древно индийско писание, от един Упанишад – Упанишад означава тайно учение. Ние можем да научим тази тайна в близкото общуване със садху, със свети личности. Тайните затова са тайни, защото не са публично достояние, но ние сме един близък, интимен кръг и можем да говорим за това.

Интелектуалното Разбиране

Какво е значението на мантрата? Мантрата е молитвена формула, която освобождава нашето съзнание. Една добра мантра винаги ще съдържа есенцията на съществуването. Също така ще съдържа дълбок смисъл и още нещо, което ще ви го кажа накрая.

Тези три фази на мантрата, на молитвата са много съществени. В първия ред „асат” означава нещо, което не е истинско, илюзорно. От неистинското отведи ме към реалността. Кой ще ни отведе от неистинското, от илюзорното отражение към реалността? Божественото напътствие, проявено в нашите духовни учители, в нашите светци. Също и от Божествения зов, който всички ние чувстваме в сърцата си. Тази най-силна убеденост, която чувстваме, винаги ще ни води по правилен начин. Толкова пъти сме опитвали вече нереалното. Опитвали сме се да открием своето щастие в това нереално отражение, в илюзията. Не знам вие колко сте успели в това, но аз никакъв успех не съм постигнал. Нека се опитаме да намерим удовлетворение в „сат”, в истинската реалност. Но когато ви казвам, че духовната реалност е реална, вие може да кажете: тя за мен съвсем не е реална. Моята ежедневна реалност е болка, страдание, ограничения – това е реалността ми днес. И ако казвате, че животът е мистично преживяване, то това е толкова далеч от мен. Но ако вие ми казвате, че животът е страдание, на мен това пък ми звучи много нереално. Тогава кой е по-прав: вие или аз? Чие послание е по-могъщо: вашето или моето? Това не е съревнование, но аз се надявам, че моето е по-силно. Тази молитва съдържа нещо много есенциално за нашия опит, наречен живот: от нереалното, от отражението, трябва да стигнем до изначалното. И това го прави много значимо.

Вторият ред казва: ”От мрака, отведи ме в светлината”. Мисля, че всеки разбира. Тъмнината обичайно е равнозначна на невежество, на ограничения и на страдания. Докато светлината означава знание, вяра, щастие. Ние сме намерили път от тъмнината към светлината. Затова, моля те Господи, от мрака отведи ме в светлина.

А третият ред гласи нещо много важно: „От смъртта отведи ме към безсмъртието.” Това е като финалното ограничение в живота: смърт. И то е нещо толкова несвойствено за нас, че ние искаме да го отхвърлим, ала то ще дойде рано или късно, то е още едно преживяване. Но понеже ние не знаем, че смъртта е нещо, което е нужно, за да преживеем вечния живот, тя ни изглежда като нещо необичайно. Ние, човешките същества, сме толкова „за” живота, че искаме да отхвърлим смъртта.
Това е интелектуалното разбиране на тази мантра. От нереалното отведи ме към реалното, от тъмнина в светлината, от смъртта във вечността.

Изгрев

Снимка: Адидеви даси

Скритото Послание

Но мъдрите учители, които се стремим да следваме, са добавили специално тълкуване към тези слова. Те казват, че когато в мантрата се казва: ”От нереалното отведи ме в реалността”, всъщност това значи от смърт води ме към вечност – това е скритият смисъл на молитвата. Когато се казва: „От мрак води ме към светлината”, всъщност се казва: от смърт води ми към вечност. Това е скритото значение на символичния език. И накрая, като се казва: ”От смърт води ме към вечност” – това значи от смърт води ме към вечност. Това е най-висшето послание вложено тук.

Имаме много значим аспект на живота – „сат”. Имаше интелектуално значение, когато разбрахме скритото послание, когато разбрахме, че става дума за преминаване от смърт към вечност. Обаче аз ви обещах и трети аспект. „Асат” означава още и непроявеното състояние на вселената. Когато всички форми на живот, всички планети, елементите, които изграждат космоса още не са проявени – всичко съществува като потенциал. От този потенциал, моля те, отведи ме към проявения, изразения свят. Вгледайте се в себе си: вие сте пълни с потенциал, повечето от който все още не е проявен. Не можем дори да си въобразим своето духовно бъдеще, нямаме никакъв представа каква перспектива ни очаква. Затова се нуждаем от такава молитва: от това непроявено мое състояние, моля някой да ме отведе във реализираното ми състояние, състоянието на реализирания ми потенциал. От нереалното отведи ме към реалното; от непроявения ми потенциал, отведи ме към прякото изразяване на духовното блаженство, преживяване.

Вторият ред казва: „От тъмнината отведи ме към светлината.” Тъмнината е черна, нали, а светлината е бяла. Това означава: от Черния отведи ме към Бялата. Не става дума за игра на шах. Ако разгледате картина на Бог Вишну или Бог Кришна, ще видите, че Тяхното тяло е тъмно, черно, тъмносиньо. Защо? За да се докаже, че Те не са човеци. Знаем, че цветният код на кожата е послание. Всички знаем, че хората на планетата Марс са зелени. Ако срещнем зелено същество на улицата, трябва да му кажем: ”Добре дошъл на планетата Земя, ти си от Марс.” А ако срещнете на улицата някой с тъмносин оттенък, моето предложение е да му отдадете почитанията – това е Богът. Просто за да ни напомни, че Той е отвъд човешките концепции.

Обичайно си мислим, че тъмнината не излъчва сияние, но в Неговия случай излъчва. Тъмнината на Кришна е мистична – тя излъчва светлина. От нашите учители сме разбрали, че Върховната божествена Личност, Кришна, е тъмен, Той е тъмен Бог. Обаче от вашия фолклор пък сме разбрали коя е най-голямата красавица във селото. Как се нарича тя? Да, Рада, тя винаги е най-красивата девойка в селото. Знаем, че любимата спътница на Бог Кришна е Радха. Това е пряко доказателство, че вие, българите, идвате от майка Ганга, имате връзка там. Също така сме научили, че да обожаваме този върховен Бог, който е тъмен, е много добре. Той винаги се е радвал на компанията на тази красива девойка Радха, която е светла. И затова аз се моля: ”От тъмнината отведи ме в светлината.” И това има свое значение: от разбирането за този тъмен върховен Бог да премина към разбирането за красавицата на селото. Много мистично, много езотерично значение на „от мрака отведи ме в светлината”.

А какво е мистичното обяснение на последния ред: „От смъртта води ме във вечността”? Това означава от смъртта да ме отведеш във вечността. Затова ние сме толкова щастливи да пеем тази мантра. И виждате, че като пеем това заедно, сърцата ни стават щастливи. Това е най-висшата благодат от една чиста молитва. Тя разкрива нашата изначална блажена природа. Така че какво се съдържа в една добра мантра, в една добра молитва? Сат – дълбокото значение на живота. Чит – високо интелектуално разбиране на същата тема. И ананда – блаженството, което всички ние търсим.

И така: „От илюзия води ни в истина. От тъмнина води ни в светлина. От смъртта води ни във вечността” /казва го на български/.

 

Из лекция на Свами Тиртха, 9 януари 2016, София.