Апара екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Джанардана, как се нарича това екадаши, което се намира в тъмната половина на месец Джиештха (май – юни)? Бих се радвал да чуя за силата на този свещен ден. Моля те, милостиво разкажи.”

Бог Шри Кришна отговори: “Царю, твоят въпрос е забележителен, тъй като отговорът ще донесе блага на цялото човечество. Това екадаши е толкова велико и благоприятно, че може да заличи дори и най-големите грехове. О, велики царю, това екадаши дарява безгранични блага и се нарича Апара екадаши. Този, който пости през този свят ден, ще бъде прославян по цялата вселена. Дори грехове като убийство на брамин, крава, неродено дете, богохулство и прелюбодеяние с чужда жена, напълно се отстраняват при спазването на Апара екадаши.

О, царю, хората, който лъжат и заблуждават, са много грешни. Този, който лицемерно или с насмешка хвали другите, мами, не изпълнява задълженията на своите варна и ашрама (например, неквалифицираният, претендиращ за позицията на брамана или изопачаващият Ведите), този, който си измисля свои лъже-писания, лъже-астрологът или чиновникът, който мами хората, лъже- лекарят – всички те се смятат за измамници и ще попаднат в ада. Достатъчно, обаче, е всички тези грешници да спазват Апара екадаши и ще се освободят от тежкото наказание.

Този, който пренебрегва своята дхарма и бяга от бойното поле, също попада в ада. О, Юдхиштхира, дори падналите кшатрии се освобождават от греха и попадат на небето, когато спазват Апара екадаши.

Ученик, който получи истинско духовно знание от своя гуру и се откаже от него, и го оскърбява, е голям грешник. Този, така наречен ученик, си навлича безгранични страдания. Достатъчно, обаче, е да спазва Апара екадаши и той ще достигне духовния свят.

Чуй, царю, другите достойнства на това екадаши. Благата, получени от спазването на това екадаши, са равни на благата, които получават, извършващите следните благочестиви дейности:

  • Три пъти дневно измиване в Пушкара-кшетра (1) през месец Картика (октомври – ноември);

  • Извършват измиване в Праягя през месец Магха (януари – февруари), когато слънцето се намира в Зодиака;

  • Извършват служене на бог Шива във Варанаси по времето на Шива-ратри;

  • Извършват предлагане на предците в Гайа;

  • Извършват измиване в свещената река Гаутама по времето, когато Сатурн преминава през съзвездието Лъв;

  • Получават даршан от бог Шива и бог Кедаранатхи;

  • Съзерцават бог Бадринатха в периода, когато слънцето преминава през знака на Водолея;

  • Извършват измиване на Курукшетра по времето на слънчево затъмнение и раздават милостиня от крави, слонове и злато.

Всички тези блага, които човек получава за изброените благочестиви деяния, ще дойдат като резултат и от спазването на Апара екадаши. Същото се отнася и за раздаване като милостиня на стелна крава, злато или плодородна земя.

С други думи, Апара екадаши е брадва, която съсича дървото на греховността. Апара екадаши е слънце, което изгаря черните злодеяния. За безбожието – това екадаши е същото, което е прокрадващият се лъв за сърната. Затова, Юдхиштхира, този, който искрено се страхува от своите грехове в миналото или настоящето, трябва строго да спазва Апара екадаши. А този, който не го спазва, ще се роди отново в този материален свят като едно от милионите мехурчета в огромния океан, като малка мравка сред другите живи същества (2). Затова трябва да спазваме Апара екадаши и да се поклоним на Върховния Бог, Шри Тривикрама. Който постъпва така, ще се избави от греховете и ще се приближи до обителта на Бог Вишну.

И така, о, Бхарата, за доброто на всички хора ти описах важността на свещеното Апара екадаши. Всеки, който чуе или прочете това описание, ще се освободи от всички грехове.”

Така завършва описанието на силата на Джейштха или Апара екадаши от „Брахма Пурана“.

Забележки:

1. Пушкара – място в западна Индия, където се намира единственият на земята храм на бог Брама.

2. Във Ведите е казано: “Човешката форма прилича на мехурче във водата”. Във водата се образуват много мехурчета, които за няколко секунди се пукат. Подобно на тях, този, който не използва тази рядкост – човешката форма на живот – в служене на Върховния Бог, Шри Кришна, обезценява своя живот до стойността на едно мимолетно водно мехурче. Затова, както указва по-горе Бог, ние трябва да Му служим, спазвайки пост в Хари-васара или екадаши.

Във връзка с това трябва да приемем казаното от Шрила Прабхупада в „Шримад Бхагаватам“ [2.1.4]:

“Океанът на материалната природа преминава с вълните на времето и така наречените условия на живот наподобяват мехурчетата от водната пяна, които се появяват пред нас като телесното “аз”, жена, деца, общество, сънародници и т.н. Поради недостиг на знание за себе си, ние преследвани от силата на невежеството, изразходваме ценната енергия на човешкия живот в напразно търсене на постоянни условия, които са невъзможни в този материален свят. ”