Аджа екадаши

Юдхиштхира Махараджа каза: “Джанардана, защитнико на всички живи същества, моля те, кажи ми името на екадашито, което се намира в двете тъмни седмици на месец Бхадрапада (август-септември).”

Върховният Бог Шри Кришна отвърна: “О, царю, слушай Ме внимателно. Това свещено екадаши, което отстранява всички грехове, се нарича Аджа. Всеки, който съблюдава в този ден пълен пост и се поклони на Хришикеша, господарят на сетивата, ще се освободи от последствията на греховете. Дори този, който само слуша за това екадаши, се освобождава от старите си грехове. О, царю, във всички земни и небесни светове няма ден по-добър от този. Несъмнено това е истина.

Живял някога прославен цар на име Харишчандра. Той властвал над света и бил човек със силна вяра и изключителна чест. Съпругата му се казвала Чандрамати, а синът му Лохиташва. По силата на съдбата Харишчандра загубил своето царство и продал жена си и сина си. Благочестивият цар станал слуга на кучеядец, който го направил пазач на крематориум. Но дори докато вършел тази долна работа, той не загубил вярата си и добрия си нрав, точно както сома-раса не губи свойството си да дарява безсмъртие, дори и да е смесена с други течности.

Царят живял така дълги години, но веднъж в отчаянието си се запитал: “Какво да направя? Къде да отида? Как да се измъкна от това бедствено положение?” и потънал в океан от безпокойство и терзания.

Случило се така, че наблизо минавал велик светец. Царят го видял и с радост си помислил: “Бог Брахма е създал брамините, за да помагат на другите.”

Харишчандра се поклонил на светеца, когото наричали Гаутама Муни, отдал му своите почитания и му разказал своята тъжна история.

Гаутама Муни бил изумен. “Този могъщ цар е изпаднал до там, че сега събира дрехите на покойниците!“, помислил си той.

Гаутама Муни се изпълнил със съчувствие към Харишчандра и му дал наставления за това как да се избави от страданията си чрез пост. Казал му, “Царю, в тъмната половина на месец Бхадрапада има особено благоприятно екадаши, наричано Аджа, което отстранява всички грехове. Това екадаши е толкова силно, че дори само ако постиш през този ден и извършиш предписаните отречения, всичките ти грехове се изчистват. За твое щастие, това екадаши настъпва след седем дни. Съветвам те да постиш през деня и да бодърстваш през нощта. Ако постъпиш така, страданията ти причинени от предишни грехове ще се прекратят. О, Харишчандра, причината да мина от тук е, че в миналото ти си извършвал благочестиви дела. Нека сполуката те съпътства!”

С тези думи Гаутама мигновено изчезнал.

Цар Харишчандра последвал дадените му наставления и спазил поста в Аджа екадаши.

О, Юдхиштхира, царят постил цял ден и спазил дадените му съвети, затова последствията от предишните му грехове изчезнали.

О, лъв сред царете, погледни само колко силно е въздействието на това екадаши! То мигновено побеждава всички нещастия, от които страдат хората заради старите си грехове. По този начин Харишчандра се освободил от страданията си. Благодарение на силата на това прекрасно екадаши, съпругата и синът му, които били починали, оживели и се събрали заедно.

Полубоговете започнали да удрят радостно по своите мриданги и от небето засипали с цветя Харишчандра, съпругата му и техния син.

По благословията на това екадаши царят отново се сдобил с царство.

Когато Харишчандра напуснал материалния свят, всички негови роднини и поданици се отправили заедно с него към духовния свят.

Всеки, който слуша и изучава славата на това екадаши, ще придобие благата, които получава извършващият жертвоприношение на кон.

Така завършва повествуванието за славата на Бхадрапада екадаши или Аджа екадаши, известно като Камика екадаши, от „Брама-вайварта Пурана“.