За възвишената позиция на Радхарани: Вода в пробита стомна

Шрила Шридхара Махарадж, „Търсейки с обич изгубения слуга”   За да докаже възвишената позиция на Радхарани, един ден Кришна като че внезапно се разболял. Докато лежал болен, Той се появил в друг облик, като тайнствен лекар, и рекъл: „О, Яшода, чух, че момчето ти е хванало някаква болест. Така ли е?” „Да, да, но кой …

Повече