Шримад Адвейта Ачария

Из „Вечните спътници”, от Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж Адвейта Ачария се появил в село Наваграм в близост до град Шилхет, като син на брамина Кубера Пандит и неговата съпруга Набха Деви. Кубера Пандит е разпознат в „Гаура-ганоддеша-дипика”, стих 91, като полубога Кубера, приятел на Мадхава и водач на Гухйаките. Кубера Пандит, преданият на Нрисингха, живееше в …

Повече